Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: bzv.ro

Aleşii locali răspund pentru actele emise care nu au aviz de legalitate

Foto: bzv.roPlenul Camerei Deputaţilor a adoptat tacit un proiect de lege care prevede că aleşii locali răspund pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, dacă actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul instituţiei precum şi semnăturile funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniul actului emis.

„Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene răspund exclusiv, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii, dacă actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul instituţiei precum şi semnăturile funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniului actului emis”, prevede proiectul de lege iniţiat de deputatul PNL Grigore Crăciunescu, proiect care a avut termen de adoptare tacită pe data de 29 iunie.

Iniţiativa legislativă spune, de asemenea, că „secretarii unităţilor administrativ- teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean răspund exclusiv, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii”.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, „legat de aspectul răspunderii în faţa legii a secretarului primăriei sau consiliului judeţean, precum şi a aparatului de specialitate din cele două unităţi administrative, orice document pe care aceştia şi-au pus avizul de legalitate şi au semnat, considerăm că este necesar să se prevadă că aceştia răspund exclusiv în cazul în care, printr-un anumit document emis de primărie sau consiliul judeţean, s-a încălcat legea”.

„Precizăm că secretarul, respectiv funcţionarul public care a semnat pentru un document în urma dispoziţiei scrise a primarului sau preşedintelui de CJ după ce şi-a exprimat în scris opinie separată prin care îşi prezintă motivat dezacordul/neavizarea de legalitate este absolvit de responsabilitate. Primarul, preşedintele de CJ, prin semnarea actului juridic emis de către primărie sau de către CJ, atestă faptul că a fost respectat circuitul documentelor în UTC pe care o conduc şi că sunt toate semnăturile tuturor celor responsabili în domeniu”, se mai arată în expunerea de motive.