Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

A fost aprobată finanţarea proiectului ”Extindere reţea de gaze naturale în Municipiul Râmnicu Valcea” prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”

Pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a fost publicată Lista obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” din categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; printre acestea se află şi obiectivul ”Extindere reţea de gaze naturale în Municipiul Râmnicu Valcea”, cu o finanţare de la bugetul de stat de 30.110.351,17 lei. Valoarea totală a investiţiei este de 31.442.704,94 lei (inclusiv TVA), din care 1.332.353,77 lei – contribuţia bugetului local. Urmează semnarea Contractului de finanţare, în baza programării făcute de MDLPA. Cererea de finanţare pentru includerea obiectivului ”Extindere reţea de gaze naturale în Municipiul Râmnicu Valcea” în Programul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” a fost depusă în 4 mai 2022, iar prin Studiul de Fezabilitate se propune extinderea reţelei cu 35.073 m în zonele Troianu, Copăcelu, Căzăneşti, Stolniceni, Râureni, Goranu, Dealul Malului, Ştirbei Vodă – Aranghel, Colonie Nuci, Buda – Poenari şi Ostroveni, extindere de care vor beneficia peste 1000 de gospodării.