Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: arhiva Vocea Valcii

29 FEBRUARIE 2016 – termen limită pentru depunerea formularului 205

Foto: arhiva Vocea ValciiAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea (AJFP) informează contribuabilii, plătitori de venituri care au avut obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, în anul 2015, că termenul de depunere al formularului 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, este 29 februarie 2016.

Formularul 205 se completează şi se depune de către plătitorii de venituri, pentru următoarele tipuri de venituri: venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere; venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare; venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal; câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; venituri din salarii; venituri din dividende; venituri din dobânzi; câştiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise şi al părţilor sociale; venituri din lichidarea persoanei juridice; venituri din premii; venituri din jocuri de noroc; venituri din pensii; venituri din arendare; venituri din alte surse.

În situaţia în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri prevăzute mai sus, se completează un singur formular.

Formularul 205 se depune până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2016, pentru anul 2015.

Formularul 205 se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML), de la adresa :https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistenţăContribuabili_r/programeutile/DF/df.html.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.