Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Vâlcenii îşi pot schimba permisul prin e-mail

Permisul auto poate fi preschimbat şi pe e-mail, prin transmiterea actelor scanate pe către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Vâlcea. Deşi actele pot fi transmise şi on-line, vâlcenii nu au depus nici măcar o cerere în acest sens. Cei care trimit documentele prin e-mail, trebuie să meargă la sediul instituţiei pentru a-şi ridica permisul preschimbat, dar şi să depună documentele în original.

MAGDA POPESCU

magda.popescu@voceavalcii.ro

Vâlcenii care şi-au pierdut permisul de conducere, nu îl mai pot folosi pentru că este deteriorat sau le-a fost furat nu mai trebuie să mai stea la coadă la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor, pentru a obţine un duplicat al documentului. Aceasta pentru că Ministerul de Interne a decis să modifice condiţiile de eliberare a permisului cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării ori în cazul schimbării numelui titularului. Astfel, duplicatul permisului poate fi solicitat şi prin poştă sau e-mail. Situaţia se aplică, însă, doar în cazul permiselor emise după data de 1 ianuarie 2009. Dacă se foloseşte poşta electronică, documentele solicitate trebuie scanate şi trimise odată cu cererea. Documentele necesare în acest caz sunt actul de identitate al titularului, dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere (chitanţă în valoare de 68 lei plătită la CEC), permisul de conducere. În cazul în care corespondenţa se transmite prin poşta electronică (e-mail) documentele menţionate mai sus se trimit scanate, în format electronic.

Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular, sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care cererea a fost transmisă prin poşta electronică, pentru ridicarea permisului de conducere titularul permisului depune la serviciul public comunitar indicat în cerere, în original, documentele ale căror copii au fost transmise prin e-mail.