Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Vâlcea se alătură campaniei „Let’s do it, România”

An de an, începând cu 2010, luna septembrie este dedicată unui mare proiect de implicare socială. Este vorba despre colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor din zonele silvice, dar şi de pe malurile cursurilor de apă, şanţuri, spaţii verzi etc. Campania se intitulează „Let’s Do lt Romania” şi anul acesta a fost programată să se desfăşoare în data de 28 septembrie, zi când sunt invitaţi la această acţiune de importanţă naţională toţi cei care iubesc şi respectă natura, indiferent de vârstă. La acest proiect s-a alăturat atât Consiliul Judeţean, cât şi Primăria Râmnicului, dar şi zeci de voluntari vâlceni. „Consiliul judeţean se alătură cu toată responsabilitatea la acţiunile programate de instituţiile de mediu abilitate şi, personal, adresez administraţiilor publice locale, ONG-urilor, formaţiunilor de voluntariat, tuturor cetăţenilor din judeţul nostru rugămintea de a  se implica în proiectul care se va derula pe parcursul zilei de sâmbătă. Împreună avem foarte multe lucruri de pus la punct pe linia protecţiei mediului şi a bunei gospodăriri a localităţilor. Mă refer, în principal, la colectarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor de material lemnos aluvionate de ape în albiile râurilor şi pâraielor, a gunoaielor din toate zonele adiacente activităţilor turistice, cosirea vegetaţiei uscate de pe şanţuri, igienizarea spaţiilor intravilane, promovarea, cu alte cuvinte, a tuturor acţiunilor şi iniţiativelor în scopul salubrizării şi igienizării localităţilor şi a zonelor înconjurătoare. Nutresc speranţa că acest proiect  de sâmbătă va găsi ecou şi se va reflecta în participarea activă a cât mai multor elevi, tineri, cetăţeni de toate vârstele, dovedind astfel grijă şi respect faţă de natură” – a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea.

• ANTONIA RADU