Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA. 38 accidente de muncă, dintre care unul mortal, în primele nouă luni ale anului 2021

În sensul prevederilor legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 actualizată, accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate, în:
– accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice;
– accidente care produc invaliditate;
– accidente mortale;
– accidente colective, când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză.
În primele 9 luni ale anului 2021, la nivelul județului Vâlcea, au fost înregistrate 38 accidente de muncă din care:
– 37 accidente de muncă care au produs incapacitate temporară de muncă;
– 1 accident de muncă mortal.

Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistrate cele 38 accidente de muncă produse în primele 9 luni ale anului 2021 sunt:
– morărit şi panificaţie – 7 (18,42 % din totalul accidentaţilor);
– construcţii – 4 (10,52 % din totalul accidentaţilor);
– producţie de energie electrică – 3 (7,9 % din totalul accidentaţilor);
– industria construcţii de maşini – 2 (5,26 % din totalul accidentaţilor);
– comerţ cu ridicata şi amănuntul diverse produse – 3 (7,9 % din totalul accidentaţilor);
– prelucrarea lemnului – 3 (7,9 % din totalul accidentaţilor);
– activităţi referitoare la asistenţă spitalicească – 3 (7,9 % din totalul accidentaţilor);
– învăţământ secundar, tehnic sau profesional – 1 (2,63 % din totalul accidentaţilor);
– exploatare forestieră – 2 (5,26 % din totalul accidentaţilor);
– transporturi rutiere de mărfuri – 1(2,63 % din totalul accidentaţilor);
– servicii de administraţie publică generală – 2 (5,26 % din totalul accidentaţilor);
– captarea, tratare şi distribuţie apă – 1 (2,63 % din totalul accidentaţilor);
– extracția cărbunelui inferior – 2 (5,26 % din totalul accidentaţilor);
– operațiuni de mecanică generală – 2 (5,26 % din totalul accidentaţilor);
– fabricarea produselor de uz gospodăresc – 1 (2,63 % din totalul accidentaţilor);
-fabricarea armamentului și muniției: 1(2,63 % din totalul accidentaţilor).

Din punctul de vedere al ocupaţiei, din totalul celor 38 de lucrători accidentaţi, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat următoarele:
– 33 lucrători accidentaţi sunt muncitori, reprezentând 86,84 % din totalul accidentaţilor, din care 28 lucrători sunt muncitori calificaţi, reprezentând 73,68 % din totalul accidentaţilor şi 5 lucrători sunt muncitori necalificaţi, reprezentând 13,16 % din totalul accidentaţilor. Din totalul celor 38 de lucrători, 37 lucrători au fost accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă, reprezentând 97,37 % din totalul accidentaţilor şi 1 lucrător a fost accidentat mortal reprezentând 2,63 % din totalul accidentaţilor (lucrător din domeniul construcțiilor).
– 5 lucrători accidentaţi sunt TESA, după cum urmează: ingineri, contabil, maistru, referent, reprezentând 13,16 % din totalul accidentaţilor, toți vei 5 lucrători au fost accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă.

Din punct de vedere al vârstei lucrătorilor accidentaţi, din totalul celor 38 de lucrători accidentaţi, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat următoarele:
– 7 lucrători accidentaţi au vârsta cuprinsă între 20-29 ani, cei 7 lucrători reprezentând 18,42 % din totalul accidentaţilor;
– 6 lucrători accidentaţi au vârsta cuprinsă între 30-39 ani, cei 6 lucrători reprezentând 15,79 % din totalul accidentaţilor;
– 8 lucrători accidentaţi au vârsta cuprinsă între 40-49 ani, cei 8 lucrători reprezentând 21,05 % din totalul accidentaţilor;
– 14 lucrători accidentaţi au vârsta cuprinsă între 50-59 ani, cei 14 lucrători reprezentând 36,84 % din totalul accidentaţilor;
– 3 lucrători accidentaţi au vârsta peste 60 de ani, cei 3 lucrători reprezentând 7,90 % din totalul accidentaţilor – au fost accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă.

Din punct de vedere al vechimii la locul de muncă, din totalul celor 38 de lucrători accidentaţi, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat următoarele:
– 20 lucrători accidentaţi au vechimea la locul de muncă cuprinsă între 0-1 an, cei 20 lucrători reprezentând 52,63 % din totalul accidentaţilor;
– 6 lucrători accidentaţi au vechimea la locul de muncă cuprinsă între 1-5 ani, cei 6 lucrători reprezentând 15,79 % din totalul accidentaţilor;
– 4 lucrători accidentaţi au vechimea la locul de muncă cuprinsă între 5-10 ani, cei 4 lucrători reprezentând 10,53 % din totalul accidentaţilor;
– 6 lucrători accidentaţi au vechimea la locul de muncă cuprinsă între 10-15 ani, cei 6 lucrători reprezentând 15,79 % din totalul accidentaţilor;
– 1 lucrător accidentat are vechimea la locul de muncă cuprinsă între 15-20 ani, reprezentând 2,63 % din totalul accidentaţilor;
– 1 lucrător accidentat are vechimea la locul de muncă cuprinsă între 20-25 ani, reprezentând 2,63 % din totalul accidentaţilor.

Din punct de vedere al localizării leziunilor, din totalul celor 38 de lucrători accidentaţi, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat următoarele:
– 17 lucrători accidentaţi au suferit vătămări la membrele superioare, cei 17 lucrători reprezentând 44,74 % din totalul accidentaţilor;
– 8 lucrători accidentaţi au suferit vătămări la membrele inferioare, cei 8 lucrători reprezentând 21,05 % din totalul accidentaţilor;
– 5 lucrători accidentaţi au suferit vătămări în zona capului, cei 5 lucrători reprezentând 13,16 % din totalul accidentaţilor;
– 4 lucrători accidentaţi au suferit vătămări în zona trunchiului, cei 4 lucrători reprezentând 10,52 % din totalul accidentaţilor;
– 4 lucrători accidentaţi au suferit multiple vătămări, cei 4 lucrători reprezentând 10,52 % din totalul accidentaţilor.

Din punct de vedere al efectelor asupra organismului, din totalul celor 38 de lucrători accidentaţi, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat următoarele:
– 15 lucrători accidentaţi au suferit fracturi, cei 15 lucrători reprezentând 39,48 % din totalul accidentaţilor;
– 6 lucrători accidentaţi au suferit răni deschise, cei 6 lucrători reprezentând 15,79 % din totalul accidentaţilor;
– 5 lucrători accidentaţi au suferit contuzii și răni intracraniene, cei 5 lucrători reprezentând 13,16 % din totalul accidentaţilor;
– 3 lucrători accidentaţi au suferit luxații, cei 3 lucrători reprezentând 7,90 % din totalul accidentaţilor;
– 2 lucrători accidentaţi au suferit amputări, cei 2 lucrători reprezentând 5,26 % din totalul accidentaţilor;
– 2 lucrători accidentaţi au suferit arsuri termice, cei 2 lucrători reprezentând 5,26 % din totalul accidentaţilor;
– 2 lucrători accidentaţi au suferit leziuni interne, cei 2 lucrători reprezentând 5,26 % din totalul accidentaţilor;
– 3 lucrători accidentaţi au suferit alte tipuri de leziuni ale organismului, cei 3 lucrători reprezentând 7,90 % din totalul accidentaţilor.

Cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de muncă dependente de executant, au fost:
– căderea de la același nivel (8 lucrători din totalul accidentaților);
– căderea de la înălțime (6 lucrători din totalul accidentaților);
– neefectuarea la timp a operațiilor indispensabile securității în muncă(6 lucrători din totalul accidentaților);
– efectuarea necorespunzătoare de manevre, comenzi, poziționări, consolidări (10 lucrători din totalul accidentaților);
– neutilizarea mijloacelor de protecție din dotare (2 lucrători din totalul accidentaților).

Cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de muncă dependente de mijloacele de producție, au fost:
– deplasări ale mijloacelor de producție sub efectul gravitației (10 accidente);
– mișcări ale mijloacelor de producție, mecanismelor, declanțări contraindicate (6 accidente).

Cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de muncă dependente de sarcinile de muncă, au fost:
– tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitatea muncii (3 accidente de muncă);
– repartizarea executanților cu o instruire incompletă în domeniul securității și sănătății în muncă (3 accidente de muncă);
– omisiuni în prestabilirea operațiilor (3 accidente de muncă).