Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Transportatorii vâlceni nu respectă timpii de conducere şi de oprire

ANALIZĂ. La Colegiul Prefectural din 27 iunie a.c. s-a făcut şi o analiză a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Vâlcea face parte din Inspectoratul Teritorial nr. 6, zona Sud Vest-Oltenia, care are sediul în municipiul Slatina, activitatea la nivelul judeţului nostru fiind coordonată de dl. Stoica Adrian în calitate de inspector-şef judeţean. Probabil că tragedia din Muntenegru i-a mişcat profund pe oficiali, astfel încât aceştia au decis să-şi îndrepte atenţia către transportatori şi cum se comportă ei în trafic.

În primele luni ale anului 2013, ISCTR Vâlcea a efectuat 220 de controale în trafic,  verificându-se  3.352 de autovehicule, 110 controale la sediul societăţilor de transport rutier, 18 controale la şcolile de şoferi, 49 de autogări în care s-au verificat 208 autovehicule şi 2 societăţi de intermediere a transporturilor rutiere.

Cu aceste ocazii s-au constatat nereguli, dintre care cele mai frecvente, pentru transportul de mărfuri, fiind nerespectarea timpilor de conducere şi de oprire, circulaţia pe drumurile publice cu defecţiuni tehnice ale autovehiculelor, fără licenţe de transport, depăşirea greutăţii totale sau a celei pe axă, circulaţia fără prelată a mărfurilor divizibile.

În cazul transportului de persoane s-a constatat, de asemenea, nerespectarea timpilor de conducere şi de oprire, a graficelor de circulaţie şi a caietelor de sarcini, depăşirea numărului de călători înscris în certificatul autovehiculului, punerea în circulaţie a autovehiculelor care prezintă defecţiuni tehnice, neeliberarea biletelor de călătorie şi refuzul nejustificat al conducătorilor auto de a transporta persoane beneficiare de tichete speciale (veterani de război, pensionari, persoane cu handicap).

Controalele în trafic au vizat 3.175 de conducători auto, din care 2831 marfă şi 344 persoane, fiind verificaţi un număr de 2733 de români şi 442 de străini. De asemenea, au fost verificate 3.140 de vehicule, din care 2110 aveau tahograf analogic şi 1030 digital, fiind controlate 82 325 de zile de transport. S-au dispus 73 de imobilizări, din care 41 pentru nerespectarea timpilor de conducere şi a pauzelor de odihnă. În urma controalelor în trafic au fost întocmite 366 de procese-verbale de constatare şi contravenţie, 24 fiind aplicate operatorilor de transport străini, valoarea totală a acestora fiind de 1.570.800 lei (15 miliarde lei vechi). Controalele la sediu au fost urmate de 18 procese-verbale de constatare şi contravenţie în valoare de 91.000 lei.

MAGDA POPESCU