Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
FOTO: www.apavil.ro

Situația centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 14 – 22 mai 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 14 – 20 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Poenari, Calea lui Traian și Goranu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Puțului și Aleea Profesor Sergiu Purece.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
– s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
– s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
– s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Kalamata;
– s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
– s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
– s-au executat lucrări de remediere canalizare prăbușită pe bulevardul Tineretului;
– s-a executat cămin de vizitare colector pluvial pe strada Ostroveni;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Știrbei Vodă – nr. 16, Aleea Bradului – blocul C5, strada Gib Mihăescu – nr. 1-2, strada Calea lui Traian – blocurile3, 21 și S26, Aleea Gladiolelor – blocurile B14 și C32, Aleea Bradului – blocul C4, strada Dacia – blocul 4, strada Petrișor – blocul P5, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Narciselor – blocul C28, Aleea Bradului – blocul C17, Splaiul Independenței – blocul 1, bulevardul Tineretului – blocurile A9, B4 și C13 și bulevardul Tudor Vladimirescu – blocurile 5 și 17.

35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 de apometre, dintre care 31 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 13 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 34 avize de amplasament și 6 avize tehnice.