Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ȘI TU POȚI DEVENI POLIȚIST! Vezi cum!

Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară în perioada 30.10.2017 – 05.12.2017, activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018, învăţământ cu frecvenţă.
Inspectoratul Județean de Politie Vâlcea recrutează candidați pentru:
Învăţământul postliceal
a) concursul de admitere la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1300 de locuri și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 300 de locuri;
b) concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul/reşedinţa într-un judeţ limitrof frontierei de stat) – 280 de locuri.
Tematica și bibliografia au fost postate pe site-ul Poliției Române, la secțiunea Carieră.
În perioada 13 – 21 ianuarie 2018, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca vor organiza concurs de admitere pentru o nouă promoție de elevi. Durata studiilor de această dată este de 1 an.
Sunt scoase la concurs 1.300 de locuri (dintre care 16 locuri speciale pentru rromi și 10 pentru minorități) la școala din Câmpina și 300 de locuri (dintre care 6 sunt locuri speciale pentru rromi și 3 pentru minorități) la școala din Cluj-Napoca, de asemenea la școala din Oradea există 280 de locuri.
Până pe 5 decembrie, toți cei interesați se pot înscrie la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea.
Puteți găsi toate condițiile pe care trebuie să le îndepliniți, tematica, bibliografia, actele necesare la înscriere și alte informați utile aici: https://politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2018
De asemenea, informații pot fi găsite și pe pagina noastră de Facebook – Facebook.com/PolitiaRomana – www.politiaromana.ro
Informații utile:
– Deciziile medicale le iau medicii din unitățile MAI, după consultarea candidatului.
– Școala de agenți de poliție este școală postliceală. Așadar nu are legătură cu urmarea cursurilor unei facultăți, cu mențiunea că la școala de agenți de poliție este necesară prezența zilnică.
– Informații despre probele sportive vor fi publicate în timp util.
– Avizul psihologic este valabil 6 luni. Fișa medicală este valabilă 180 de zile, cu mențiunea că este necesar să fie verificată de medicul de la unitatea de recrutare.
– Conform prevederilor legale, candidații trebuie să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.
– Candidatul trebuie să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.
– Nu există limită superioară de vârstă. Candidații trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere.
– Conform prevederilor legale, candidații trebuie să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.
– Candidații trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile.