Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Secretarul de stat Sorin Dumitru Stefoni vrea o absorbţie mai mare a fondurilor europene

Încă din luna martie 2013, în conducerea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane finanţat din Fondul Social European (FSE) a fost numit, în funcţia de secretar de stat, Sorin Dumitru Stefoni. Structura FSE este una extrem de importantă, fiind principatul instrument structural prin care sunt finanţate priorităţi precum creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, creşterea accesului şi participării pe piaţa muncii, promovarea incluziunii sociale, prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, precum şi promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniul ocupării forţei de muncă şi al incluziunii sociale.

Trebuie menţionat că, în România, Fondul Social European se implementează prin intermediul a două Programe Operaţionale: POSDRU şi PODCA. Stadiul de implementare al POSDRU este de 2.459 de proiecte, aflate în implementare şi având o valoare totală de 15.240.913.525 lei. Până la data de 31 martie 2013, au fost efectuate plăţi către beneficiari în valoare de 6.173.021.387 lei (1.412.202.916 euro).

După cum bine se ştie, principala problemă a României este legată de absorbţia mică a fondurilor europene. Tocmai de aceea, secretarul de stat Sorin Dumitru Stefoni are planuri mari în vederea creşterii gradului de absorbţie, având în vedere adoptarea următoarelor măsuri: creşterea transparenței activităţii AM POSDRU, simplificarea actualelor proceduri de lucru şi sprijinirea beneficiarilor.

Astfel, pentru creşterea transparenţei, începând cu luna aprilie 2013, au fost publicate pe site-ul AM POSDRU şi al OI POSDRU stadiul efectuării plăţilor către beneficiari.  În perioada imediat următoare, vor fi lansate noi Cereri de Propuneri de proiecte pentru următoarele domenii majore de intervenţie:

– DMI 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

– DMI 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” – strategic

– DMI 5.1 „Fii activ pe piaţa muncii!”

– DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

– DMI 6.3 „Şanse egale şi respect”.

ANTONIA RADU