Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Schitul Inăteşti ar urma să fie reactivat de Arhiepiscopia Râmnicului

Arhiepiscopia Râmnicului vrea să reactiveze schitul Inăteşti şi cere municipalităţii să-i dea o parte din imobilele Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae”, şi anume, Biserica „Buna Vestire” şi Casa Olănescu, aflate în curtea unităţii de învăţământ, solicitarea mai marilor eparhiei vâlcene urmând să fie supusă votului consilierilor locali în şedinţa de marţi, 30 mai, relatează Agerpres.

sursa foto: Facebook/Carina Tataranu
Schitul Inăteşti ar urma să fie reactivat de Arhiepiscopia Râmnicului / Solicitare către Primăria Vâlcea să predea o parte din imobilele Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae”
ARTICOLE • 26 MAI 2023 • REDACȚIA • 79 VIZUALIZĂRI • 1 COMENTARIU
Arhiepiscopia Râmnicului vrea să reactiveze schitul Inăteşti şi cere municipalităţii să-i dea o parte din imobilele Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae”, şi anume, Biserica „Buna Vestire” şi Casa Olănescu, aflate în curtea unităţii de învăţământ, solicitarea mai marilor eparhiei vâlcene urmând să fie supusă votului consilierilor locali în şedinţa de marţi, 30 mai, relatează Agerpres.

ADVERTISING

„Prin adresa nr. 1724/13.04.2023, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 16970/18.04.2023, Arhiepiscopia Râmnicului a solicitat transmiterea dreptului de proprietate asupra incintei ansamblului fostului Schit Inăteşti (biserica, fosta stăreţie – Casa Olănescu şi terenul aferent), schit ce a fost metoc al Mănăstirii Cozia aşa cum a fost consemnat într-un document al domnitorului Mircea cel Bătrân din data de 20 mai 1388, ceea ce confirmă faptul că este unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din Oltenia. De asemenea, s-a precizat în adresa sus menţionată că, în şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, s-a aprobat reactivarea Mănăstirii Inăteşti (fostul Schit Inăteşti), în vederea concretizării vieţii monahale a acestei mănăstiri fiind necesară dobândirea dreptului de proprietate asupra ansamblului mănăstiresc”, se arată în referatul care însoţeşte proiectul de hotărâre.

Potrivit iniţiatorilor proiectului, imobilele respective ar urma să fie întâi transmise în folosinţă gratuită, iar apoi să se facă şi transferul dreptului de proprietate către aşezământul monahal.

„Având în vedere prevederile art.108 din OUG nr.51/2019, potrivit cărora imobilele aparţinând domeniului public al municipiului pot fi atribuite doar în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică, precum şi prevederile art, 41 din Statutul privind organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin HG nr. 53/2008 cu modificările şi completările ulterioare, cu adresa nr. 16970/R/21.04.2023, am solicitat Arhiepiscopiei Râmnicului să ne transmită punctul de vedere referitor la eventuala transmitere în folosinţă a imobilului unei unităţi de cult aparţinând Arhiepiscopiei Râmnicului, iar prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub numărul 21698/15.05.2023 a fost transmisă solicitarea de transmitere în folosinţă gratuită şi ulterior a transferului dreptului de proprietate în baza Legii nr. 239/2007 privind regimul juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, a imobilelor construcţii şi teren aferent ce aparţin ansamblului fostului Schit Inăteşti (biserica, fost stăreţie – Casa Olănescu) către unitatea de cult, Mănăstirea Inăteşti, conform Certificatului de înregistrare emis de ANAF – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova”, se mai precizează în referat.

Edilii Râmnicului ar urma să se ocupe şi de obţinerea avizului conform de la Ministerul Educaţiei pentru schimbarea destinaţiei acestei părţi din Seminar, din anul 2007 atât conacul, cât şi biserica fiind inventariate în domeniul public al municipiului, ca parte a unităţii de învăţământ al cărei nou sediu a fost realizat între anii 1996 – 1999, pe terenul fostului schit.

Schitul Inăteşti a fost construit în anul 1751, de către „Vasile monahul”, ca metoc al Mănăstirii Cozia, în curtea feudala a boierului Tatu, din oraşul Râmnicu Vâlcea, în timp ce Biserica ” Buna Vestire” a fost ridicată în anul 1747, în vremea episcopului Climent, de către „jupânii Moldoveanu şi Grigorie”, din Sibiu. Istoricii spun însă că şi înaintea acestei biserici, aici ar mai fi fost una ctitorită de domnitorul Mircea cel Bătrân, care a fost însă incendiată şi distrusă de turci, în timpul războiului cu austriecii. Actuala biserică a fost restaurată de mai multe ori de-a lungul vremii, ultima dată fiind între anii 1991-1998, când se realizează consolidarea interioară şi exterioara, precum şi restaurarea integrală a picturii originale, datată între anii 1751-1753.

Casa Olănescu, monument istoric de categorie B, a ajuns însă într-o stare deplorabilă. Construcţie din secolul al XVIII-lea, conacul a fost pe rând stăreţie, casă boierească după ce la mijlocul secolului al XIX-lea schitul a fost desfiinţat iar clădirea a fost cumpărată de fostul deputat şi prefect de Argeş Petre Olănescu, sediu al comandamentului sovietic (din 1944 până în 1948), iar mai apoi, în perioada comunistă, gospodărie agricolă, dispensar medical şi muzeu de artă medievală. După Revoluţie, asupra clădirii nu s-a mai intervenit deloc, astfel că imobilul a fost părăsit definitiv după ce o perioadă, până în 2006, aici au avut atelierele câţiva dintre artiştii plastici vâlceni.