Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Schimbare de administrator la Oltchim

La data de 29.08.2011, Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, având o ordine de zi destul de încărcată, din care, ca prioritate, se remarcă confirmarea inginerului Ionuţ Ionescu în funcţia de administrator-membru în Consiliul de Administraţie. Acest lucru se va întâmpla în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, la cererea acţionarului majoritar – Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului, care, prin Ordinul 2153/15.07.2011, la articolul 21, aliniatul 2, a stipulat: „Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate îndeplini în acelaşi timp funcţia de Director General al Societăţii”. Până la sfârşitul lunii august, preşedintele Consiliului de Administraţie este şi va fi dr. ing. Constantin Roibu, manager care exercită şi funcţia de director general, cumulativ. De la această dată, domnul Constantin Roibu va rămâne numai director general, funcţia de preşedinte urmând să fie ocupată de acela care va obţine sufragiile majoritare ale participanţilor la Adunare. La cele două adunări generale sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de referinţă, personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială şi prin corespondenţă, pe bază de buletin de vot prin corespondenţă. • Romeo POPESCU