Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Proiectul „Conducta de transport gaze naturale Tetila – Horezu-Râmnicu Vâlcea” a fost declarat de interes național

Au fost adoptate astăzi, 28 decembrie, la propunerea ministerului Energiei, două hotărâri importante pentru Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale: Hotărârea privind declararea proiectului de investiții “Conductă de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale și Hotărârea privind declararea proiectului de investiții ”Conductă de transport gaze naturale TetilaHorezu-Râmnicu Vâlcea (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

Prin realizarea obiectivului de investiiții ”Conductă de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru” se dezvoltă Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale și se creează posibilitatea dezvoltării zonei de consum, cu acoperirea necesarului de gaze naturale, precum și preluării în SNT din depozitul de înmagazinare Ghercești a aproximativ 5 milioane mc/zi gaze naturale pentru necesități de echilibrare a SNT sau asigurare a transportului gazelor naturale către consumatori în caz de condiții climatice dificile sau perturbare a furnizării de gaze.

Totodată, a fost adoptată Hotărârea privind declararea proiectului de investiții ”Conductă de transport gaze naturale TetilaHorezu-Râmnicu Vâlcea (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

În prezent în zona de nord-est a județului Gorj precum și în zona de nord vest a județului Vâlcea nu există conducte de alimentare cu gaze naturale, iar asigurarea tuturor utilităților în mediul rural, va duce la atragerea de noi investitori, crearea de noi locuri de muncă și în consecință dezvoltarea economico – socială. În vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor, în scopul îndeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene de viață, alimentarea cu gaze naturale în această zonă este un obiectiv esențial.

Amplasamentul obiectivului propus se află pe teritoriul administrativ al județelor Gorj și Valcea, pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale:

– Orașul BUMBEȘTI JIU-GJ
– Comuna MUSETEȘTI-GJ
– Comuna ALIMPEȘTI-GJ
– Comuna BAIA DE FIER-GJ
– Comuna BENGEȘTI-CIOCADIA-GJ
– Comuna BUMBEȘTI-PITIC-GJ
– Comuna CRASNA-GJ
– Comuna MUSETEȘTI-GJ
– Comuna NOVACI-GJ
– Comuna POLOVRAGI-GJ
– Comuna BĂRBĂTEȘTI-VL
– Comuna COSTEȘTI-VL
– Comuna FRÂNCEȘTI-VL
– Orasul HOREZU-VL
– Comuna MĂLDĂREȘTI-VL
– Comuna MIHĂIEȘTI-VL
– Comuna PĂUȘEȘTI-VL
– Comuna PIETRARI-VL
– Comuna SLĂTIOARA-VL
– Comuna STOENEȘTI-VL
– Comuna TOMȘANI-VL
– Comuna VAIDEENI-VL
– Orasul Băbeni – VL.

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 90.546 consumatori casnici, un număr de 38.839 gospodării, 1292 instituții publice (școli, primării, grădinițe, biserici, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc) și de agenți economici și consumatori industriali.

Totodată, prin interconectarea conductei BRUA cu conducta DN 500/400 x 40 bar Schitu Golești Govora-Dragășani se poate a asigura o suplimentarea a debitului cu 30.000 mc/h pentru alimentarea cu gaze a societatiilor comerciale din zona platformei OLTCHIM.

Astfel prin realizarea proiectului se contribuie la echilibrarea Sistemului Național de Transport gaze naturale, echilibrare care contribuie la asigurarea transportului de gaze naturale către consumatori în caz de condiții climatice dificile sau perturbare a furnizării de gaze la nivel national prin diminuarea riscului de dezechilibre.

Realizarea proiectului aduce următoarele beneficii:

– posibilitatea alimentării cu gaze naturale a zonei traversată de conducta;
– diversificarea surselor de energie pentru județele Gorj si Vâlcea;
– reducerea emisiilor și susținerea producerii de energie din surse regenerabile, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură, etc) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale;
– premisele reducerii defrișărilor în zonele ariilor naturale protejate, și nu numai.
– creșterea potențialul turistic şi de agrement al zonei;
– creșterea investițiilor private în domeniul turismului realizate în noi capacităţi de cazare şi în modernizarea celor existente, generând creșterea capacității de cazare și a numărului de turişti;
– creșterea investițiilor în industrie