Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Proiecte europene la Primăria Drăgăşani!

În data de 30 iulie ac., au avut loc două evenimente importante pe planul proiectelor derulate de Municipiul Drăgășani.
Primul dintre ele s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Asistență pentru formularea propunerii de politică publică a Municipiului Drăgășani și a principalelor instrumente aplicabile în fiecare etapă pentru perioada 2020 – 2024”, cod SMIS 126498 și s-a concretizat sub forma unui focus group unde au participat membri ai administrației locale, reprezentați ai mediului de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor publice și cetățeni din municipiul Drăgășani.
În cadrul întâlnirii au fost dezbătute subiecte cheie privind principalele domenii publice și private, au fost ridicate întrebări privind diferitele direcții ce trebuie urmate și s-a încercat găsirea unor soluții pentru dezvoltarea acestora în perioada 2020 – 2024.
Al doilea eveniment găzduit a fost conferința de închidere a proiectului “Prevenirea corupției prin măsuri de sprijin integrate”, Cod SMIS: 118770, Contract de finanțare 215/ 06.08.2018, unde au fost prezentate obiectivele, rezultatele precum și Ghidul de bune practici al proiectului.
Proiectul a fost finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020, Operațiunea ”Creșterea transparenței, eticii si integrității în cadrul autorităților si instituțiilor publice” cu cofinanțare de la Bugetul Local al Municipiului Drăgășani.