Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Proiect pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile la Gușoeni

Ca urmare a demersurilor realizate de către conducerea primăriei localității noastre, Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, implementează proiectul “Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul actual al epidemiei COVID-19”, cod proiect 137872, finanțat din Programul Operațional Capital Uman.
Grupul țintă identificat în comuna Gușoeni, este reprezentat de 100 persoane vulnerabile (persoane vârstnice peste 65 de ani și persoane cu dizabilități peste 16 ani) identificate și evaluate cu ajutorul asistentului social.
Suportul acordat se referă la informare și consiliere pentru prevenirea riscului de infectare cu noul corona-virus, acordarea de materiale de protecție, materiale dezinfectante și de igienă personală, dar și redirecționarea către servicii medico-sociale în funcție de nevoile identificate la nivelul fiecărui beneficiar.
În perioada 20-22 ianuarie, sa realizat distribuirea primei tranșe de produse achiziționate în cadrul proiectului de sprijinire a persoanelor vulnerabile (măști de protecție, dezinfectant de mâini, dezinfectant de suprafețe, alcool sanitar, săpun), iar în perioada următoare vor fi realizate activități de sprijinire prin furnizarea de servicii specifice pentru peroanele vulnerabile vârstnice și cu dizabilități.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității vieții, combaterea situațiilor de risc și vulnerabilitate pentru persoanele vârstnice sau persoane cu dizabilități, ambele categorii vulnerabile prezentând izolare socială sau o capacitate redusă de a face față nevoilor de bază sau de protecție sanitară în situații asemănătoare epidemiei COVID 19.