Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarul Nedelcu restaurează cu bani europeni Biserica Sfântul Ilie din Drăgășani

Primăria municipiul Drăgăşani,în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Parohia Sfântul Ilie, derulează proiectul ”Reabilitare și restaurare a monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgășani”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.
Biserica Sfântul Ilie este inclusă în circuitul turistic „ Drumul Vinului”. Acesta pornește de la Muzeul viei și vinului, continuă pe strada Tudor Vladimirescu, unde întâlnim monumentul istoric Biserica Sfântul Ilie (strada N. Bălcescu), străbate Valea Oltului 2 km, cotește la stânga pe culmea Dealul Oltului unde întâlnim cramele considerate obiective turistice ( Casa Iordache, Crama Știrbey, Crama SC Mar, Crama Avincis), coboară în strada Ferdinand și se incheie în punctul de plecare la muzeu.
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 02.08.2017, iar perioada de implementare este de 31 luni. Valoarea totală a proiectului este de 3.200.879,02 lei
Proiectul propune valorificarea monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie, obiectiv de patrimoniu şi de interes turistic cultural-istoric religios .
Obiectivul general al proiectului este conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și creşterea importanţei turismului cultural local, factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului, prin activităţi de conservare şi menţinere a stilului arhitectonic al Bisericii şi al culturii tradiţionale româneşti.
Obiectivele specifice se referă la restaurarea, reabilitarea,consolidarea și refacerea picturii bisericii Sfântul Ilie din Municipiul Drăgășani în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Sud-Vest, precum și la oromovarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al obiectivului de patrimoniu Biserica Sfantul Ilie din municipiul Dragasani in vederea cresterii numarului de turisti vizitatori si stimularea dezvoltarii locale si regionale.
În urma implementării proiectului, se urmărește obținerea următoarelor rezultate:
– Creşterea numărului de turişti care viziteaza Biserica Sfantul Ilie cu mai mult de 10% şi extinderea sezonului turistic din judeţul Valcea prin cresterea obiectivelor restaurate de vizitat.
– Creşterea importanţei turismului şi a culturii, ca factori care stimulează dezvoltarea economică în regiune şi crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului.
– Valorificarea resurselor culturale ale judetului Vâlcea în scop turistic, prin restaurarea şi conservarea a ceea ce a rămas din moştenirea culturală a regiunii.
– Creşterea suprafeţelor restaurate a obiectivelor de patrimoniu cultural şi istoric cu potenţial turistic.
– Creşterea suprafeţelor de amenajări peisagistice realizate.
– Creşterea numărului de echipamente moderne achiziţionate pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu: echipamente de climatizare, de protecţie împotriva incendiilor, sisteme antiefracţie.