Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăria Drăgășani așteaptă oferte pentru cantina de ajutor social

Primăria Drăgășani așteaptă oferte în cadrul procedurii simplificate proprii de atribuire a contractului de servicii cu denumirea „Servicii de catering pentru beneficiarii asistati prin cantina de ajutor social”.
Valoarea estimate este de 180.675 lei fara TVA;
Codul CPV: 55523000-2 – Servicii de catering pentru alte societati sau institutii.
Sursa de finantare: Bugetul local;
Termenul limita de depunere a ofertelor: 03.02.2021;
Termenul de deschidere a ofertelor: 04.02.2021, ora 10:00;

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Dragasani, str. Piata Pandurilor nr. 1, loc. Dragasani, cod postal 245700, la Registratura;
Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana;
Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: „Pretul cel mai scazut”