Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Paşii ce trebuiesc urmaţi pentru obţinerea permisului auto

Pentru a putea obţine permisul de conducere, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

• să aveţi vârsta de cel puţin: 16 ani împliniţi, pentru subcategoriile A1 şi B1; 18 ani împliniţi, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E şi Tr; 21 de ani împliniţi, pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv, precum şi pentru subcategoriile D1 şi D1E;

• să urmaţi un curs de pregătire teoretică şi practică al unei şcoli de şoferi;

• să fiţi apţi din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicitaţi examinarea;

• să nu fi fost condamnat(ă), prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;

• să fiţi declaraţi admişi în urma susţinerii examenului auto cu poliţia – atât proba teoretică (examenul auto pe calculator), cât şi cea practică (traseul) pentru categoria / subcategoria dorită;

Alegerea şcolii de şoferi este un pas important în demersul dumneavoastră de obţinere a permisului de conducere. Mergeţi la şcoala de şoferi cu: banii de prima rată; buletin/carte de identitate în original pentru a vă confirma identitatea; copie BI/CI, copie ce va rămâne la dosarul dumneavoastră.

La sediul şcolii de şoferi: veţi putea alege pe ce maşină să faceţi şcoala de şoferi şi instructorul; completaţi un formular de înscriere + banii şi copia de BI (de la faza 1).

Înainte de a începe pregătirea practică (adică orele de condus) trebuie să treceţi de testul psihologic. De obicei cam toate şcolile de şoferi au fie un cabinet specializat unde se poate susţine acest test, fie o listă a clinicilor unde vă puteţi duce să susţineţi testul. Testul psihologic, în mod obişnuit, constă dintr-un test scris şi o probă practică.

Conform noilor reglementări, înaintea începerii pregătirii practice (adică a orelor de condus) elevii înscrişi la o şcoală de şoferi sau la un instructor autorizat trebuie să aibă nişte cunoştinţe minime legislative. În acest sens se susţine un test la sediul şcolii de şoferi pentru verificarea cunoştinţelor teoretice. În perioada în care sunteţi elev al unei şcoli de şoferi trebuie să urmaţi şi cursurile de pregătire teoretică. Cursul de pregătire teoretică are o durată de 30 de ore pentru categoriile A şi B, 60 de ore pentru categoria C şi CE, respectiv 10 ore pentru CE.

Partea cea mai importantă a pregătirii, în vederea susţinerii examenului auto, este pregătirea practică. Aceasta constă în efectuarea orelor de condus, sub supravegherea instructorului auto. Cursurile de pregătire practică (orele de condus) au o durată de 30 ore pentru categoriile A şi B, 54 de ore pentru categoria C şi 14 ore pentru categoria CE.

Dosarul pentru examenul auto se întocmeşte pe o perioadă mai lungă de timp, procesul începând odată cu înscrierea la şcoala de şoferi. În majoritatea şcolilor de şoferi, personalul acestora se ocupă de o mare parte din actele necesare pentru dosar. Însă anumite acte trebuie obţinute chiar de către elev.

Vă prezentăm mai jos lista completă a actelor necesare:

• Cerere tip de înscriere la şcoala de şoferi şi Fişă şcolarizare (se primesc şi se completează la şcoala de şoferi)

• Carnetul de elev al şcolii (Trebuie să îl aveţi cu voi la toate orele de condus. Pe carnet, instructorul auto trebuie să vă treacă fiecare şedinţă de conducere).

• Avizul psihologic obţinut în urma susţinerii testului psihologic.

• Fişa medicală (implicit şi avizul medical).

• Cazier judiciar

• Copie după actul de identitate

• Chitanţă CEC taxă examen auto

• 2 fotografii tip buletin.

Examenul auto este compus din două părţi: una teoretică (test grilă) şi una practică (traseul).

Odată ce aţi fost declarat admis la examenul auto (ambele probe: şi cea scrisă şi cea practică) puteţi merge să vă faceţi permisul de conducere.

Pentru obţinerea permisului de conducere aveţi nevoie de următoarele documente: actul de identitate; chitanţă CEC taxă de permis.