Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Număr mare de dosare pe cap de procuror

ANALIZĂ. În bilanţul de activitate pe anul 2012 al unităţilor de Parchet din judeţul Vâlcea, se evidenţiază faptul că procurorii vâlceni au foarte multe dosare şi plângeri de soluţionat. Pentru evidenţierea încărcăturii pe procuror la fiecare unitate de parchet din judeţul Vâlcea a fost luat în calcul volumul total de activitate de soluţionat compus din dosarele penale de soluţionat, plângeri, lucrări generale, precum şi activitatea judiciară desfăşurată de procurori, raportat la media de procurori care au desfăşurat activitate efectivă în anul 2012. Se observă că cea mai mare încărcătură pe procuror este la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti, unde, datorită necompletării schemei de procurori, volumul de activitate este foarte mare.

În ceea ce priveşte schema de personal, şi aici se observă necesitatea încărcării schemei, existând parchete care funcţionează cu un număr redus de procurori. La Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, din schema totală de 14 procurori îşi desfăşoară activitatea 13 procurori. De asemenea, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu, începând cu data de 01 septembrie 2012, schema de procurori este ocupată în totalitate, pentru prima dată după mai mulţi ani, timp în care a funcţionat un număr foarte redus de procurori. În ceea ce priveşte posturile de conducere, începând cu data de 15 iulie 2012 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Vâlcea şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu au fost numiţi prim-procurori, iar în ceea ce priveşte Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti a fost numit prim-procuror începând cu data de 01 ianuarie 2013.

Se caută procurori

În continuare este vacant postul de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani şi începând cu 01 ianuarie 2013 postul de prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm.Vâlcea, fiind delegaţi procurori cu funcţii de execuţie. Cea mai deficitară ocupare a schemei de procurori este la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, unde din totalul de 4 procurori cu funcţie de execuţie şi prim-procurorul, îşi desfăşoară efectiv activitatea 2 procurori cu funcţie de execuţie, din care unul este delegat în funcţia de conducere, ceea ce înseamnă ocuparea doar a unei treimi din schema prevăzută de lege. Structura de personal a parchetelor din judeţul Vâlcea este prevăzută cu un număr de 22 posturi de grefieri. În perioada de referinţă schema de grefieri a fost completă la toate unităţile de parchet din judeţul Vâlcea, însă la data de 15.10.2012 s-a vacantat postul de grefier arhivar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea, acesta nefiind ocupat până în prezent.

MAGDA POPESCU