Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„Noua modalitate de calcul se va aplica în mod automat pentru toţi pensionarii”

După ce s-a creat o confuzie în rândul pensionarilor referitoare la adoptarea de către Curtea Constituţională a unor decizii privind reforma în sănătate, directorul Casei de Pensii Vâlcea, Gabriel Andreescu, a dorit să facă câteva precizări. Aşadar, acesta anunţă că dispoziţiile articolului 259 alin(2) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.  „În acest sens s-a pronunţat Curtea şi în Decizia nr.223/13 martie 2012, prin care a constatat că deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, iar cele stabilite prin prezenta decizie urmează a se aplica de către Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Trebuie reţinut, însă, că până la această dată, deciziile Curţii Constituţionale aflate în discuţie nu au fost publicate în Monitorul Oficial. Având în vedere avalanşa de cereri prin care pensionarii solicită încetarea reţinerii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi restituirea sumelor reţinute, cu acest titlu, din ianuarie 2011 până la zi, inclusiv actualizarea cu indicele preţurilor de consum, ţinând seama de precizările de mai sus, precum şi de faptul că noua modalitate de calcul al acestor contribuţii se va aplica în mod automat pentru toţi pensionarii din categoria avută în vedere, precizăm că nu este nevoie de depunerea unor cereri. După publicarea, în Monitorul Oficial, a deciziilor Curţii Constituţionale, CNPP va proceda la punerea în aplicare a dispoziţiilor acestora” – ne-a declarat directorul Casei de Pensii Vâlcea, Gabriel Andreescu.

CLAUDIA STANCIU