Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Nereguli GRAVE depistate de ITM Vâlcea în urma controalelor

Numărul mare de accidente de muncă înregistrat precum și gravitatea acestora, a fost factorul determinant pentru a continua și intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă.
Astfel că în trimestrul al-III-lea al anului 2017, perioada 01.07.-30.09.2017, a continuat Campania naţională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înălţime în şantierele temporare şi mobile, demarată în luna aprilie 2017.
Campania este organizată în două etape; etapa I s-a desfășurat în luna aprilie şi a constat din informarea principalilor actori din județ cu activitate în domeniul construcțiilor privind modul de derulare a campaniei și tematica abordată.
Etapa II-a a constat în verificarea prin acțiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul campaniei.

Obiectivele campaniei:
• Creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional;
• Încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale,aplicabile în domeniul construcţiilor.
• Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.
Verificarea cu prioritate a angajatorilor din construcţii la şantierele temporare şi mobile în care se desfăşoară lucrări de construcții unde se utilizează schele.
În perioada 01.07.2017–30.09.2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat un număr de 44 controale la care au participat 5 inspectori de muncă din cadrul inspectoratului, în care au fost constatate un număr de 204 neconformităţi, au fost dispuse un număr egal de măsuri, au fost aplicate un număr de 204 sancţiuni contravenţionale din care 202 avertismente şi 2 amenzi de 8000 lei.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate sunt următoarele:

Deficienţe organizatorice:
– Nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
– Neîntocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
– Neefectuarea instruirii şi a controalelor medicale corespunzătoare a lucrătorilor

Deficienţe tehnice:
– Lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol şi a altor pericole;
– Neutilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide, suficient de înalte dotate cu mână curentă și protecție intermediară, platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;
– Folosirea schelelor şi scărilor incomplete, instabile si neasigurate împotriva deplasărilor involuntare;
– Neasigurarea măsurilor de protecţie a lucrătorilor împotriva prăbuşirii malurilor;.
– Utilizarea instalaţiilor de ridicat nesupuse controalelor periodice.