Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

LOCURI de MUNCĂ! APAVIL scoate la concurs mai multe posturi

ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea:
1 post instalator
1 post mecanic utilaj
1 post zidar
1 post muncitor necalificat

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică și interviu care se vor susține în cadrul Sectorului Rețele Canal, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Florilor, nr. 6 – 8 și la lucrările în desfășurare.
Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.06.2021, ora 15:00 ;
proba scrisă se va susține în data de 18.06.2021, ora 11:00;
proba practică și interviul se vor susține în data de 25.06.2021, ora 11:00 .
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 14.06.2021, ora 12:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de inginer în cadrul Sectorului Rețele Canal, Centru Exploatare Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.06.2021, ora 15:00 ;
proba scrisă se va susține în data de 18.06.2021, ora 09:00;
proba practică va avea loc în data de 25.06.2021, ora 09:00 .
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 14.06.2021, ora 12:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.