Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Judeţul Vâlcea, ozonat forţat prin faliment economic

REDUCERE. Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea ne informează că putem să dormim liniştiţi, inspectorii de mediu veghează la respectarea normelor de mediu de către toţi agenţii economici. Prefectul Petre Ungureanu susţine că în mare parte APM Vâlcea ţine totul sub control, dar că mai sunt cazuri în care anumiţi agenţi economici ne ,,parfumează” cu substanţe mai mult sau mai puţin periculoase. SEVESO II funcţionează perfect, dar reducerea emisiilor s-a datorat reducerii numărului de agenţi economici poluatori. O adevărată binecuvântare pentru plămânii vâlcenilor, dar un adevărat dezastru pentru economia judeţului şi nivelul de trai al locuitorilor.

În anul 2011, Agenţia pentru protecţia Mediului Vâlcea a eliberat un număr de 260 de autorizaţii de mediu. Comparativ cu situaţia la nivelul anului 2010, an în care s-au eliberat un număr de 173 de autorizaţii de mediu, se observă o creştere a numărului de acte administrative eliberate. Narcisa Urea, directorul APM Vâlcea, susţine că situaţia este generată de reautorizarea activităţilor pentru care autorizaţiile de mediu eliberate în anul 2006, cu valabilitate 5 ani, au expirat.

Una dintre directivele europene, Directiva 2003/105/CE  privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase, este transpusă în legislaţia naţională prin HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase –  SEVESO II. Reglementarea activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor acestei directive este corelată cu acţiunile de control desfăşurate de Secretariatul de Risc la obiectivele autorizate. Acesta ţine sub observaţie strictă 7 instalaţii SEVESO:  SC Oltchim SA, SC GTS Special GAS SRL Ioneşti, SC CET Govora SA, SC Conpet SA Orleşti, United România Prodexport SRL, SC Linde  Gaz SRL, SC Topanel Production Panels SRL. Anual, autorităţile responsabile cu punerea în aplicare a Directivei Seveso II la nivel local: Agenţiile pentru Protecţia Mediului, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi Comisariatele Judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, efectuează inspecţii ale obiectivelor SEVESO.

Falimentul, reţeta ideală pentru reducerea emisiilor

Mediul din Vâlcea s-a îmbunătăţit simţitor datorită reducerii numărului de agenţi economici poluatori şi mai puţin datorită respectării normelor de funcţionare. Tot în baza unei directive europene privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, APM Vâlcea a inventariat anul trecut 10 societăţi comerciale care produc sau utilizează vopsele, lacuri, diluanţi, adezivi, cu prag de consum de solvenţi pe bază de compuşi organici volatili care se încadrează în această Directivă. Narcisa Urea, directorul APM Vâlcea, a declarat că un rol important în reducerea emisiilor l-a avut criza, doar jumătate din societăţile cu acest profil rezistând pe piaţă. ,,Dacă în anii anteriori, în evidenţele APM Vâlcea figurau 18 asemenea societăţi, numărul acestora a scăzut aproape la jumătate, fie datorită diminuării producţiei, fie datorită închiderii temporare sau definitive a instalaţiilor, din cauza lipsei de desfacere a produselor finite. Nu sunt identificate cazuri de nerespectare a condiţiilor impuse prin autorizaţiile de mediu, care să conducă la suspendarea sau anularea actelor de reglementare pe linie de protecţie a mediului”, a precizat directorul APM Vâlcea.

DANA NEDESCU