Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

INVITAŢIE

Duminică, 13 februarie a.c., orele 9:30, la Biserica “Sfinţii împăraţi Constantin si Elena” – aflată în Râureni, parte componentă a  Protoeriei Rm. Vâlcea, după oficierea Sfintei Liturghii, va avea loc ceremonia instalării, în post, a noului paroh pr. Nicolae State-Burluşi, ca urmare a transferului acestuia în iubitul şi respectatul lăcaş al Domnului, după o mare perioadă de neînţelegeri şi persecuţii. Bunătatea şi înţelegerea de care a dat dovadă IPS Gherasim au condus la terminarea disensiunii ce părea fără de sfârşit şi la reinstalarea seninului în sufletul preotului State-Burluşi. Enoriaşii vâlceni sunt invitaţi să participe la acest eveniment. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu tot ce este mai bun şi de folos!