Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Instituția Avocatul Poporului, preocupată de soarta copiilor din Vâlcea și Argeș cu părinți plecați în străinătate

După ce mass-media au difuzat o știre despre situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate conform căreia un număr considerabil se află în îngrijirea rudelor până la gradul IV, fără măsuri de protecție și având în vedere că protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate este reglementată la art.104 – art.108 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, prin Biroul Teritorial Pitești și a efectuat demersuri la DGASCP Argeș/Vâlcea.

După obținerea răspunsurilor la demersurile efectuate și urmare a concluziilor desprinse din Avocatul Poporului a emis, pentru directorii DGASPC Argeș și DGASPC Vâlcea, Recomandarea nr. 18/17.02.2023, astfel încât în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, aceștia să dispună măsurile legale pentru respectarea drepturilor copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și aflați în îngrijirea rudelor până la gradul IV fără măsură de protecție, prin:

-reevaluarea măsurilor de îndrumare și colaborare cu serviciile publice locale de protecție și asistență socială astfel încât asistenții sociali sau personalul cu atribuții de asistență socială să fie instruiți pentru a depune toate diligențele necesare în vederea obținerii delegării autorității părintești în cazul cât mai multor copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și aflați în îngrijirea rudelor până la gradul IV fără măsură de protecție;

-organizarea unor sesiuni de instruire și acțiuni de îndrumare adresate asistenților sociali sau persoanelor cu atribuții de asistență socială din cadrul serviciilor locale pentru protecție și asistență socială astfel încât, să fie diseminate și puse în aplicare, cât mai eficient, dispozițiile legale în vigoare privind întocmirea și completarea fișelor de identificare a riscurilor în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și aflați în îngrijirea rudelor până la gradul IV fără măsură de protecție.

Recomandarea a fost însușită de către directorii DGASPC Argeș și DGASPC Vâlcea, astfel:

• DGASPC Argeș a transmis către toate unitățile administrativ teritoriale din județul Argeș obligațiile legale care le revin pentru respectarea drepturilor copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și aflați în îngrijirea rudelor până la gradul IV fără măsură de protecție; s-a cerut diseminarea acestor informații asistenților sociali sau personalului cu atribuții de asistență socială și implicarea acestora cu maximă responsabilitate pentru identificarea tuturor situațiilor de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate precum și a aplicării întocmai a dispozițiilor legale în acest sens; s-a solicitat afișarea la sediu și pe pagina oficială a instituției precum și la sediul altor instituții publice de pe raza localității (ex. școli, poliție, unități sanitare, biserică) informațiile privind obligațiile legale ce le revin părintelui care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul și care urmează să plece în străinătate, părintelui care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit copilului și care este plecat la muncă în străinătate, persoanei care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar până la stabilirea unei măsuri de protecție în condițiile legii. DGSAPC Argeș va organiza, periodic, sesiuni de instruire și acțiuni de îndrumare a asistenților sociali sau persoanelor cu atribuții de asistență socială din cadrul UAT-urilor din județul Argeș. Raportat la fișa de monitorizare trimestrială, DGASPC Argeș a solicitat completarea și transmiterea informațiilor referitoare la delegarea exercițiului drepturilor părintești pentru copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate până, cel târziu, la data de 14 martie 2023. Macheta va fi completată și transmisă trimestrial.

• DGASPC Vâlcea va organiza, în perioada 29-30 martie a.c., două întâlniri de lucru cu asistenții sociali și persoanele cu atribuții în asistența socială din județul Vâlcea, tematica abordată incluzând diseminarea și implementarea eficientă a prevederilor legale privind protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a metodologiei de lucru. De asemenea, specialiștii DGASPC Vâlcea vor asigura îndrumarea metodologică a reprezentanților serviciului public de asistență socială la nivel local în activitatea curentă de identificare și evaluare a copilului și familiei acestuia precum și în planificarea și monitorizarea intervenției. Membrii Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea vor asigura activitățile de informare a personalului din subordine asupra atribuțiilor ce le revin privind protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate.