Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice in cadrul S.C. DIANA SRL

23.12.2021

S.C. DIANA S.R.L., cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, Str. Calea lui Traian,
nr. 227, judetul Valcea, cod postal 240636, derulează, începând cu data de 09.12.2021, proiectul cu titlul „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice in cadrul S.C. DIANA SRL”, cod SMIS 139658, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-
2020, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.
Proiectul este co-finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 –
2020, Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv specific 6.2 – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.
Valoarea totală a proiectului este de 1.154.300,49 lei, din care asistenta financiară nerambursabilă este de 964.720,40 lei.
Proiectul se implementează în Comuna Bujoreni, sat Bujoreni, nr 110, judetul
Valcea, pe o durată de 27 luni.
Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice de utilitati si productie realizate la consumatorul industrial Diana S.R.L. la punctul de lucru din Ramnicu Valcea, pentru identificarea si implementarea de
masuri de eficienta energetica in vederea inregistrarii de economii in consumul de energie si evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatii.

Rezultate asteptate:

1.Reducerea intensitatii energetice cu 5.175% incepand din anul 5 dupa
implementarea proiectului, respectiv cu 10,083% raportat la fluxurile energetice ce
vor fi monitorizate prin proiect;

2.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera estimate la 334.42 tone CO2
incepand cu anul 5 dupa implementarea proiectului;

3.Instalarea a 89 echipamente de monitorizare a consumurilor energetice.

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoană de contact: IRINA CRACIUNESCU, Functie: Administrator, Tel.
0752440335, e-mail: utilitati.diana.com@gmail.com.