Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Fundația Inimă pentru Inimă, nominalizată la Instituția Anului în cadrul Galei Naționale a Asistenței Sociale

Fundaţia Inimă pentru Inimă este înfiinţată în data de 23 iulie 1997, prin sentinţa civilă nr.1432 a Tribunalului Vâlcea şi este acreditată ca furnizor de servicii sociale din anul 2014, conform deciziei Ministerul Muncii și Protecției Sociale nr.1234/2014 (certificat de acreditare seria AF, nr.000757/19.06.2014). Organizaţia îşi desfășoară principalele programe în judeţele Brăila (în municipiul Brăila), Tulcea (în oraşul Măcin), Brașov şi Vâlcea (în municipiul Râmnicu Vâlcea şi oraşul Ocnele Mari), acolo unde are deschise puncte de lucru.

Obiective statutare iniţiale urmăresc promovarea drepturilor copilului şi supravegherea modului în care sunt respectate acestea, integrarea copilului în familii substitutive, inclusiv prin adopţie internă sau internaţională, restructurarea sistemului de servicii sociale destinate persoanelor în dificultate, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copilului instituţionalizat prin colaborarea cu autorităţile publice.

Este promotorul mai multor proiecte inovative de-a lungul timpului: „Reţeaua de case de tip familial”, înfiinţată încă din anul 1999, „Centrul de integrare socio-profesională” pentru tinerii din centrele de plasament, ajunşi la 18 ani, începând din anul 2002, şi s-a implicat în domenii de analiză şi cercetare a economiei sociale şi dezvoltarii serviciilor sociale

Grupul ţintă cu care în general lucrează organizaţia sunt copii şi tineri aflaţi în dificultate sau în situaţii de risc social, dar sunt dezvoltate şi activităţi pentru beneficiarii indirecţi – familiile copiilor şi tinerilor, comunităţile locale din care acestea provin, iar în anumite perioade au fost derulat şi proiecte în favoarea persoanelor adulte cu handicap.

Fundaţia Inimă pentru Inimă derulează în judeţul Vâlcea următoarele activităţi:

– Centre de socializare (case de tip familial) pentru copii şi tineri proveniţi din instituţiile de protecţie, cu o capacitate totală de 32 de locuri: Centrul de Socializare şi Reintegrare Socio-Profesională Râmnicu Vâlcea; Centrul de Socializare şi Reintegrare Socio-Profesională Copăcelu; Centrul de Integrare Socio-Profesională – Ocnele Mari;

– Serviciul de integrare socio-profesională – apartamentele sociale, cu o capacitate de 10 locuri, având ca grup ţintă tinerii din instituţii care au absolvit o formă de învăţământ şi care sunt sprijiniţi să obţină un loc de muncă, activităţi de job-coaching;

– Centru de zi, servicii de îngrijire de zi pentru copii cu vârste cuprinse între 3-14 ani, organizat în comunităţi sarace – cartierul Copăcelu din Râmnicu Vâlcea, cu o capacitate de 14 de locuri;

– Inter Campus – Socializarea prin sport a copilului – proiect de integrare în societate prin sport a copiilor proveniţi din centrele de plasament, derulat în colaborare cu FC Internazionale Milano;

– Programul de voluntariat în favoarea copiilor şi tinerilor din centrele de plasament. Atragere de voluntari români şi străini, colaborare cu organizaţii şi instituţii publice din România şi străinătate pentru derularea de activităţi de recreere şi socializare a copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie a copilului din România;

– Camera senzorială – spațiu unic în județul Vâlcea de lucru pentru terapii alternative, proiect care se derulează încă din vara anului 2017, dedicat terapiilor alternative şi care vizează recuperarea, dezvoltarea personală și integrarea socială în primul rând a copiilor care prezintă tulburări de procesare senzorială fie din spectrul autist, fie cu ADHD, dizabilități de învățare și limbaj și alte tulburări de natura psihică prin abordarea de noi tehnici terapeutice moderne (Stimulare Senzorială), dar care se adresează și vârstnicilor care prezintă deteriorare cognitivă;

– Voluntariat în cadrul Corpului European de Solidaritate – promovarea voluntariatul în rândul tinerilor prin dezvoltarea de proiecte pentru tineri români şi străini, cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani, realizate prin proiecte cu finanţare europeană în cadrul programului Erasmus+, program al Comisiei Europene, gestionat în România de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării profesionale, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, durata unui stagiu de voluntariat putând fi între 2-12 luni. Fundaţia Inimă pentru Inimă este acreditată pentru implementarea de proiecte în cadrul Serviciului European de Voluntariat, având posibilitatea să le deruleze în calitate de organizaţie gazdă, de trimitere şi coordonatoare;

– Șanse reale pentru o viață mai bună – proiectul finanțat în cadrul apelului „Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cod MySmis 126814, în cadrul căruia sunt realizate trei servicii sociale pentru persoanele vârstnice din localitățile Băbeni, Ocnele Mari şi Bujoreni, care vor beneficia de servicii sociale oferite în cadrul Centrului de zi Ocnele Mari, Serviciului de îngrijire la domiciliu și Serviciului social ”Masă pe roți”. Numărul total de beneficiari va fi de 160 de persoane.