1

După 15 ani, s-a reactivat filiala Uniunii Arhitecţilor din România la Vâlcea

În data de 25 martie 2014, în prezenţa conducerii centrale a Uniunii Arhitecţilor din România şi a unui număr semnificativ de arhitecţi care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Vâlcea, s-a desfăşurat în Râmnicu Vâlcea Conferinţa Filialei U.A.R. având ca scop reactivarea, după aproape 15 ani, a filialei judeţene. Cu această ocazie au fost alese prin vot secret organele de conducere ale Filialei Vâlcea pentru următorii patru ani: arh.Cristian Dinulescu – preşedinte, arh.Ioan Marcela şi arh.Alexandru Suciu – vicepreşedinţi.

„În cadrul Conferinţei s-au exprimat opinii critice la adresa produsului de arhitectură contemporan. S-au purtat discuţii referitoare la căile şi modalităţile de coagulare a unor opinii unitare, bazate pe competenţă, privitoare la arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului, protejarea monumentelor istorice, a spaţiilor verzi precum şi asupra altor aspecte care ar impune implicarea mai fermă a specialiştilor. Ţinând seama de rolul pe care arhitecţii, prin pregătirea lor, au menirea să îl joace în societate, s-au emis opinii pertinente privind îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii, administraţia locală şi agenţii economici din judeţul nostru. S-a reafirmat totodată necesitatea susţinerii şi consolidării statutului social al arhitectului prin promovarea tot mai insistentă a solidarităţii de breaslă” – a precizat arhitectul Cristian Dinculescu.

Despre Uniunea Arhitecţilor din România

Continuatoarea tradiţiilor Societăţii Arhitecţilor Români fondată în anul 1891, Uniunea Arhitecţilor din România este o asociaţie profesională apolitică, independentă, cu personalitate juridică, de drept privat fără scop lucrativ, care desfăşoară o activitate de utilitate publică.

Potrivit Statutului aprobat de Conferinţa Naţională din 5 mai 2012, pe baza căruia se definesc şi priorităţile noastre la nivel local, susţinerea arhitecturii ca act de creaţie artistică şi promovarea calităţii culturale a arhitecturii fac parte dintre obiectivele principale ale acestei organizaţii profesionale.