1

Dumitru Cornoiu s-a şcolit la portughezi

• Directorul AJOFM Vâlcea a găsit multe asemănări între sistemul portughez de ocupare a forţei de muncă şi cel din România.

De curând, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, Dumitru Cornoiu, a mers într-o vizită de studiu în Portugalia, mai exact la Lisabona şi la Porto. Demersul făcut de ANOFM, în cadrul programului SAPeRe pentru întărirea capacităţii serviciilor publice de ocupare din România, a avut ca principal scop cunoaşterea bunelor practici în materie de statistici, analize şi prognoze asupra pieţei muncii. Mai mult decât atât, directorul AJOFM Vâlcea a avut prilejul de a vedea eficienţa unor servicii publice de ocupare în implementarea programelor de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă din Portugalia. „Portugalia are o populaţie de 10.637.000 locuitori, din care populaţie activă de 5.581.000 persoane. Rata şomajului în această ţară este de 10,6%, iar salariul minim brut pe lună este de 475 de euro. Personalul care deserveşte serviciul public de ocupare portughez este în număr de 3.590, comparativ cu România unde ANOFM are 2.162 de salariaţi la o rată a şomajului de 7,35% şi 670.247 şomeri. În ceea ce priveşte ajutorul de şomaj, acesta se acordă persoanelor care au stagiu de cotizare de minimum 450 de zile în ultimele 24 de luni premergătoare datei la care solicită indemnizaţia. Durata acordării indemnizaţiei de şomaj este cuprinsă între 9 şi 38 de luni în funcţie de stagiul de cotizare avut şi vârsta beneficiarului, în acest context cu cât vârsta şomerului este mai mică, durata şomajului se reduce. Valoarea indemnizaţiei de şomaj în Portugalia se calculează ca 65% din ultimul venit dar nu mai mult decât valoarea a trei indicatori sociali, respectiv 3.419.22 euro = 1.257,66 euro” – susţine Dumitru Cornoiu, director al AJOFM Vâlcea. Acesta a mai constatat că în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă există multe asemănări între Portugalia şi România. Sprijinul pentru înfiinţarea de noi întreprinderi, stimularea financiară a şomerilor ce se încadrează din timpul şomajului, subvenţionarea locurilor de muncă, informarea şi consilierea, formarea profesională şi organizarea evenimentelor de mediere a forţei de muncă sunt doar câteva dintre măsurile luate atât de portughezi, cât şi de români. „Diferenţa faţă de sistemul public de ocupare din România este dată de experienţa mult mai mare a Portugaliei în gestionarea activă a resurselor de muncă neocupate, de infrastructura instituţională şi nu în ultimul rând de numărul de funcţionari publici implicaţi pentru acordarea serviciilor  la un număr de clienţi (un funcţionar public roman are în portofoliu un număr dublu de clienţi asistaţi faţă de cel portughez) ceea ce înseamnă un plus de calitate” – mai spune şeful AJOFM Vâlcea, Dumitru Cornoiu.

• Andrei BACALU