Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Doar 20 de biserici vâlcene au fost salvate de la degradare

REABILITARE. Turism monahal cu biserici ,,mâncate” de timp şi ploi. Campania de revitalizare a turismului monahal, demarată de ministrul Elena Udrea, nu are sorţi de izbândă. În judeţul Vâlcea, unul dintre cele mai bine cotate în domeniu, din cele 88 de biserici, obiective de patrimoniu, declarate monumente istorice, doar 20 au primit finanţare pentru demararea lucrărilor de renovare şi modernizare.

Acţiunea de protejare şi promovare a patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil a demarat cu stângul în judeţul nostru, deşi monumentele arhitecturale şi religioase, din care multe reprezintă încă vestigii culturale, reprezintă puncte de atracţie majore, Guvernul nu are bani pentru renovarea şi paza lor. Obiectivele de patrimoniu sunt lăsate în paragină sau la voia hoţilor, majoritatea nefiind dotate nici măcar cu echipamente de stingere a incendiilor. În anul 2010, pentru construirea şi repararea lăcaşelor de cult şi pentru sprijinirea activităţilor de asistenţă socială ale cultelor religioase, prin Legea Bugetului de Stat pentru anul 2011, a fost alocată suma de 28.386.000 lei. Unităţile de cult care solicită fonduri pentru construcţia şi repararea lăcaşelor de cult sau pentru activităţi de asistenţă socială trebuie să transmită documentaţia necesară, în conformitate cu  Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în judeţul nostru doar 20 de unităţi de cult au primit finanţarea. ,,Numărul mare de mănăstiri, biserici şi alte clădiri de cult reprezintă obiectivul a numeroase călătorii de grup sau individuale. Se impune întreţinerea şi restaurarea acestora pentru turismul monahal. Pelerinajul „la mănăstiri” este unanim recunoscut drept cea mai importantă componentă a turismului cultural, iar fenomenul continuă să atragă anual mii de oameni din ţară şi din străinatate.  Sigur că atunci când vorbim de turismul la mănăstiri trebuie să ţinem cont de infrastructură; de accesul la aceste obiective şi la cazarea turiştilor. Protejarea patrimoniului cultural mobil prin: urmărirea şi afişarea bunurilor culturale mobile din inventarul parohiilor din judeţ susceptibile de clasare; continuarea demersurilor de identificare pe lângă deţinătorii – persoane fizice – de bunuri în vederea afişării acestora. Securizarea monumentelor istorice şi de for public împotriva furturilor cât şi dotarea lor cu echipamente de stingere a incendiilor. În ultimul timp s-au înregistrat mai multe furturi de statui sau clopote din biserici. Hoţii sunt interesaţi de materialul din care sunt confecţionate acestea şi astfel se pierd valori inestimabile ale trecutului nostru cultural şi istoric”, a afirmat Florin Epure, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Vâlcea. Unităţi de cult aflate în pericol Pe lângă cele 20 de biserici care au primit finanţarea, Direcţia  pentru Cultură Monumente are pe lista de urgenţe următoarele unităţi de cult: Muzeul de Artă „Casa Simian”, Rm. Vâlcea; Strămutarea Bisericii din Angheleşti, Pietrari la Muzeul Satului Bujoreni; Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” Vaideeni; Fostul Schit „44 de izvoare” Pietreni, Costeşti; Conacul Pleşoianu Măldăreşti; Casa Tetoianu Rm. Vâlcea; Biserica „Sfinţii Voievozi” Câinenii Mici; Biserica „Adormirea Macii Domnului” Lunca Stăneşti  restaurare pictură murală; Biserica „Toţi Sfinţii” din Proieni – Brezoi – restaurare pictură murală; Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Igoiu, Alunu. Alte şase obiective necesitând intervenţii de urgenţă: Biserica „Sf. Arhanghel Mihail” şi „Buna Vestire” din Popeşti – Urşi, învelitoare de protecţie şi lucrări de consolidare – finanţare în cadrul programului coordonat de Ordinul Arhitecţilor din România „60 de biserici de lemn”; Sf. Vasile, Olari – Horezu (lucrări de consolidare, restaurare frescă);  Fosta Mănăstire Mamu, Stăneşti – Lungeşti (restaurare pictură); „Adormirea Maicii Domnului”, Lunca – Stăneşti (restaurare pictură); „Intrarea în Biserică” şi „Sf. Ioan Botezătorul”, Urşani – Horezu (restaurare frescă); Schitul Morunglavu, Şerbăneşti – Ştefăneşti (consolidare clopotniţă şi corp chilii). Pe lista monumentelor  istorice avizate pentru finanţare se mai află următoarele instituţii: Colegiului Naţional Alexandru; Muzeul Viei şi Vinului din Drăgăşani; Casa Memorială Anton Pann; Stabilimentul Băilor din Costeşti; Conacul Schitului Troianu; Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Grebleşti – Câineni; Biserica din Mierleşti – Bărbăteşti; Hotelul Palace Govora; Pavilionul Central Călimăneşti; Biserica „Sfinţii Voievozi” din Robeşti – Câineni; Bisericille „Sf. Dumitru” şi „Întâmpinarea Domnului” din Livezi. Ansamblul Mănăstiri Berislăveşti, Biserica „Sf. Trei Ierarhi” şi „Sf. Gheorghe” – Lucrări de consolidare biserică. DANA NEDESCU