Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Convocator – 11.07.2022

Se convoaca în data de 11.07.2022, Adunarea Generala Ordinara a Colegiului Consilierilor Juridici Vâlcea.

Adunarea Generala Ordinara a Colegiului Consilierilor Juridici Vâlcea are loc la sala de sedinte, et. 1, de la Biblioteca Judeteana Valcea ora 17:00;

Sunt invitati toti membri activi, potrivit art. 19 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Valcea;

Pentru informatii suplimentare sunati la tel. 0758.949.196;

Ordinea de zi va fi: aprobarea descarcarii de gestiune pentru anii 2019, 2020, 2021; aprobarea bilantului pentru 2021; aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2022; alegerea unui membru al Consiliului de conducere; diverse.

Decan,
cons. jur. Marinescu Gheorghe