Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Comunicat de presă

Aprilie  2022

ANUNT FINALIZARE  PROIECT

SANSE REALE PENTRU O VIATA MAI BUNA”

POCU/436/4/4/126814

FUNDATIA „INIMA PENTRU INIMA” a implementat, in judetul Valcea, începând cu data de 01.08.2019, proiectul “ SANSE REALE PENTRU O VIATA MAI BUNA”. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.

Durata de implementare:

Din 01.08.2019 până în data de 25.03.2022, cu o durata a activitatilor de 30 de luni.

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului a constat în înființarea de servicii sociale multifuncționale, fără componentă rezidențială (centru de zi, unitate de îngrijire la domiciliu și serviciu mobil de distribuire a hranei), în vederea asigurării incluziunii sociale, prelungirii și îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice aflate în situatii de dependenta și excluziune socială din orasele Babeni, Ocnele Mari si Comuna Bujoreni, prin modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de servicii.

Grup tinta:

Grupul tinta al proiectului a fost reprezentat de minim 142 de persoane care au implinit varsta de 65 de ani, aflate in situatii de dependenta si/sau risc de excluziune sociala, cu domiciliul in orasele Babeni si Ocnele Mari, dar si in Comuna Bujoreni.

Rezultate realizate:

  1. infiintarea si functionarea a unui centru de zi, destinat persoanelor varstnice dependente, care are scopul participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice și prelungire și îmbunătățire a calității vieții acestora.
  2. infiintarea si functionarea a unui serviu social de ingrijire la domiciliu destinat persoanelor varstnice aflate in diferite grade de dependenta.
  3. infiintarea si functionarea a unui serviciu mobil de distribuire a hranei la domiciliul persoanelor varstnice cu afectiuni locomotorii.
  4. 179 de persoane varstnice, aflate intr-o situatie de vulnerabilitat, au primit servicii sociale in vederea depasirii acestei situatii, prin mentinere si sustinere sociala la domiciliu.
  5. 3 comunitati locale din judetul Valcea au beneficiat de servicii sociale pentru persoanele varstnice, in vederea imbunatatirii starii de sanatate, integrarea in colectivitate si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice, realizarea unei vieti active, utile familiei, societatii, precum si a cresterii autonomiei proprii, diminuarea sau chiar inlaturarea gradului de dependenta, transformand persoanele varstnice dependente in persoane varstnice independente sau partial independente.

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 2.781.772,53 lei, din care finanţarea nerambursabilă este 100%  din valoarea eligibilă aprobată.

Proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact proiect:

– Presedinte,

Fundatia „Inima pentru Inima”

Lidia Dobre

– Manager de proiect,

Cristian Dima

Email: cristi_vl2003@yahoo.com