Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ce este pachetul legislativ „Fit for 55” și la ce trebuie să ne așteptăm?

„Fit for 55” sau „Pregătiți pentru 55” sau se referă la obiectivul UE și a celor 27 de state membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030. Pachetul de măsuri propus are ca scop alinierea legislației UE la obiectivul pentru 2030.

Pachetul „Fit for 55” este un set de propuneri de revizuire și actualizare a legislației UE și de introducere de noi inițiative cu scopul de a asigura că politicile UE sunt în conformitate cu obiectivele climatice convenite de Consiliu și de Parlamentul European.

Pachetul de propuneri legislative are rolul de a oferi un cadru coerent și echilibrat pentru ca statele membre să își atingă obiectivele stabilite, care:

 • asigură o tranziție justă și corectă din punct de vedere social;
 • menține și consolidează inovația și competitivitatea industriei la nivelul Uniunii Europene, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile față de operatorii din țările terțe;
 • consilidează poziția UE ca și leader în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.

Ce include pachetul „Fit for 55”? UE și cele 27 de state membre inteționează să își atingă obiectivul de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% până in 2030, printr-un set de propuneri legislative care se referă la:

 • sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii
 • regulamentul privind partajarea eforturilor
 • exploatarea terenurilor și silvicultura (LULUCF)
 • infrastructura combustibililor alternativi
 • mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon
 • fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice
 • RefuelEU în domeniul aviației și FuelEU în domeniul maritim
 • standardele privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete
 • impozitarea energiei
 • energia din surse regenerabile (panouri fotovoltaice, centrale eoliene etc.)
 • eficienta energetica
 • performanța energetică a clădirilor.

În ceea ce privește eficiența energetică Comisia Europeană a propus creșterea obiectivului actual la nielul Uniunii Europene de la 32,5% la 36% pentru consumul final de energie și la 39% pentru consumul de energie primară.

Mai mult acesta a prezentat o serie de dispoziții pentru a accelera eforturile depuse de statele membre pentru a-și crește eficiența energetică, cum ar fi creșterea obligațiilor anuale de economisire a energiei și noi norme menite să reducă consumul de energie al clădirilor din sectorul public, precum și măsuri specifice de protecție a consumatorilor vulnerabili.