Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Bilanț 2020 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al Județului Vâlcea: 4 persoane au murit în incendii

În anul 2020, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au fost angrenaţi în 7883 de activități, din care:
• 5939 de cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D ;
• 294 de incendii;
• 372 de arderi necontrolalate în urma cărora nu au rezultat pagube materiale mari;
• 673 de alte situaţii de urgenţă ;
• 21 de acţiuni pentru asistenţa persoanelor ;
• 379 de acţiuni pentru protecţia comunităţilor ;
• 205 de deplasări fără intervenţie (192 situaţii de urgenţă la care nu a mai fost necesară intervenţia pompierilor şi 13 alarme false).
– Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice etc.);
– Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale etc.);
– Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime etc.).

SITUAŢIA COMPARATIVĂ A INTERVENŢIILOR

Pe timpul intervenţiilor, au fost salvate 10 persoane ( 09 adulți și un copil) şi au fost asistate 6667 de persoane. Ca urmare a intervenţiilor s-a reuşit salvarea a 20 de animale şi protejarea a bunurilor materiale în valoare de circa 38 de milioane de lei.
Din nefericire, ca urmare a incendiilor au murit 4 bărbați (în vârstă de 63 de ani, în localitatea Sutești, incendiul fiind din cauza jarului sau scânteilor; 59 de ani din Budești, incendiul fiind din cauza utilizării focului necorespunzător; Brezoi 72 de ani incendiul fiind din cauza unui scurtcircuit; Titești 61 de ani cauza fiind foc utilizat necorespunzător) şi 13 persoane au fost victime ( atacuri de panică sau arsuri).

În anul 2020 s-au inregistrat 666 de situații din cauza focului: 294 de incendii și 372 de arderi necontrolalate în urma cărora nu au rezultat pagube materiale mari (343 la vegetaţie uscată; 8 la coş de fum; o groapă de gunoi; 3 la litiera pădure; 4 mirişti; 13 alte intervenţii)
Cauzele probabile de producere a incendiilor au fost: 109 utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 73 legate de jar şi scântei intrat în contact cu materiale combustibile, 64 scurtcircuit electric, 33 efectul termic, 5 efectul termic al curentului electric, 4 arc sau scântei electrice, 2 autoaprindere, 2 frecare, 1 trăsnetul, 1 scântei mecanice.

Din totalul incendiilor, 83,33 % s-au produs la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti depozite furaje), iar 16,67 % în alte domenii.

În perioada analizată, s-au înregistrat 673 de intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă: 493 activități de informare preventivă în contextul pandemiei COVID-19; 18 inundaţii, 12 asanări teritoriale de muniţie neexplodată, o alunecare de teren și 149 alte intervenţii.
Anul 2020 a reprezentat și pentru județul nostru o provocare în gestionarea situațiilor de urgență generate de noul tip de risc – virusul SARS-COV 2, activitatea preventivă înregistrând limitări în planificarea și organizarea activităților de prevenire a incendiilor și reorientarea acesteia în corelare cu situația operativă a acțiunilor cu specific preventiv pentru combaterea și limitarea efectelor generate de pandemia COVID 19.

Astfel, s-au executat 712 misiuni de verificare a măsurilor stabilite în Legea 55/2020, în comun cu alte instituții: D.S.P., D.S.V.S.A., I.P.J., I.J.J., I.T.M., etc. S-au aplicat 266 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală (nepurtarea/purtarea necorespunzătoare a măștii de protecție) în cuantum de 27.500 lei

Pe timpul activităților de prevenire (controale, misiuni, verificări, etc) au fost aplicate 2.475 sancţiuni în cuantum de 519.000 lei

Pe timpul controalelor s-au desfășurat, 858 exerciții de simulare, astfel: 829 de evacuare si interventie la locul de munca și 29 în situatii de protectie civila (inundații, cutremur, etc)

După analizarea documentaţiilor depuse, au fost eliberate 60 avize (9 respinse), 46 de autorizaţii de securitate la incendiu (17 respinse) şi un aviz de protecţie civilă pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă. Au fost avizate 26 planuri de intervenţie (5 respinse) și avizate 48 de transporturi de deșeuri periculoase emise.

Au fost eliberate un acord pentru organizarea jocurilor de artificii cu mijloace pirotehnice, 3 acorduri pentru comercializarea artificiilor, 41 de puncte de vedere. Au fost asigurate: 79 de asistențe de specialitate și 83 de participări la comisii comune..

În anul 2020, Inspecţia de Prevenire a soluţionat, în termen legal, 54 de petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, 6 în domeniul avizare şi una în domeniul protecţiei civile.

Secretariatul Tehnic Permanent a monitorizat împreună cu specialişti din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, zonele care s-au confruntat cu situaţii de urgenţă, întocmindu-se 31 de note de constatare şi procese verbale.

Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului şi verificarea viabilităţii planurilor de răspuns, precum şi a îmbunătăţirii concepţiei de intervenţie, având în vedere contextul pandemiei cu COVID – 19, a fost organizat şi desfăşurat un singur exercițiu intern județean în luna Septembrie 2020, sub supravegherea unui medic epidemiolog din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea.

Exerciţiul intern judeţean pentru antrenarea structurilor profesioniste de intervenție în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţii de urgenţă generate de explozie, urmată de incendiu (cu victime multiple) s-a desfășurat în data de 16.09.2020, ora 11:00. Instituții participante: I.S.U. Vâlcea, I.P.J. Vâlcea, I.J.J. Vâlcea, DSP Valcea, C.L.S.U. și S.V.S.U. comuna Ionești, S.C. GTS SPECIAL GAS S.R.L.;

Au fost executate 10 exerciţii de alarmare publică, în vederea perfecţionării şi pregătirii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a centrulor operative cu activitate temporară şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în scopul formării deprinderilor pentru desfăşurarea practică a activităţilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi limitării consecinţelor pe timpul atacului aerian sau în cazul producerii alunecărilor de teren şi inundaţiilor;

În anul 2020 pandemia Covid-19 a avut un impact global și continuă să influențeze viața oamenilor în întreaga lume. Şi în județul Vâlcea au apărut schimbări majore ca urmare a măsurilor luate de către autorități pentru limitarea răspândirii pandemiei, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență “General Magheru” al Județului Vâlcea s-a aflat și se află încă în primele rânduri în lupta cu aceasta. În consecință, anul 2020 a reprezentat pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență “General Magheru” al Județului Vâlcea o provocare în gestionarea situațiilor de urgență generate de acest nou tip de risc, activitatea înregistrând limitări în planificarea și organizarea activităților, reorientări în corelare cu situația operativă a acțiunilor cu specific preventiv și/sau angrenarea resurselor către sprijinirea măsurilor de gestionare a pandemiei.

În contextul pandemic activitatea personalului inspectoratului este una remarcabilă, de importanță deosebită, aflându-se în linia întâi în lupta împotriva pandemiei cu COVID-19 prin echipajele SMURD, prin echipajele care încadrează tehnica de intervenție și participă la misiuni de patrulare și informare, prin echipajele CBRN care execută decontaminarea mijloacelor precum și prin eforturile structurilor suport pentru asigurarea bunei funcționări a instituției.

Începând cu data de 13.03.2020 a fost activat CJCCI Vâlcea în cadrul căruia și-au desfășurat în regim permanent activitatea reprezentanți ai inspectoratului, ai Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea, ai Spitalului Județean Vâlcea și ai Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, aceștia având un rol cheie în gestionarea situațiilor și misiunilor generate în contextul pandemiei cu COVID-19, asigurând suportul operațional și fluxul informațional.

Personalul operativ din subunitățile de intervenție au participat în mod continuu la misiuni de transport persoane suspecte și/sau confirmate cu COVID-19, totalizând până în prezent un număr de 650 de intervenții.

În sprijinul echipajelor din linia întâi au fost alături permanent echipajul C.B.R.N.e. al ISU Vâlcea care a depășit de asemenea 650 de misiuni de decontaminare ale personalului și tehnicii de intervenție, de la prima misiune specifică virusului COVID-19 și până în prezent.