Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Avocatul Poporului organizează program de audiențe la sediul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul’’ din Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reamintim cetățenilor interesați din județul Vâlcea, faptul că, Biroul Teritorial Pitești al Avocatului Poporului,  va organiza program de audiențe la sediul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul din Municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Carol I, nr.26, județul Vâlcea, în zilele de 12 octombrie 2022, 09 noiembrie 2022 și 07 decembrie 2022.

Informații și înscrieri se pot obține de la sediul Centrului de Informare, situat la parterul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul din Municipiul Râmnicu Vâlcea, telefon:0350/424540, sau la telefonul Biroului Teritorial Pitești al Avocatului Poporului:0248/211101 și prin e-mail: [email protected].

Recomandăm cetățenilor care vin în audiență să se prezinte cu petiții în care să prezinte problemele pe care le întâmpină la autoritățile publice precum și copii ale documentelor doveditoare.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris și să indice numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, precum și autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză.

Petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administrației publice de a soluționa legal petiția. Nu pot fi luate în considerare petițiile anonime, iar petițiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor și libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorității administrației publice, se adresează instituției Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință de ele.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.

Potrivit art.1 alin.(2) din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, ,, instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris’’.