Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENŢIE! Ultimele locuri Curs Cadru Tehnic cu atribuţii PSI, organizat în Râmnicu Valcea

Ultimele locuri disponibile pentru cursul de Cadru tehnic cu atributii PSI (https://www.profesionalnewconsult.ro/management-si-cariera/curs-cadru-tehnic-psi/), Cursul pentru prevenirea si stingerea incendiilor organizat de firma noastră se desfasoară în conformitate cu programa cadru avizată favorabil de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă si îsi propune să asigure competenţele necesare pentru a reacţiona corect si în timp util atât in situaţii de prevenire cât si în situaţii critice. Cursul Cadru Tehnic PSI va asigura cunoşterea cadrului legislativ actual, aplicarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, dobândind cunoştinţele teoretice dar mai ales practice necesare în domeniu. Locurile pentru acest curs sunt limitate, încã vã mai puteţi înscrie la urmãtoarea sesiune de curs. Cursul este necesar şi util tuturor lucrãtorilor ce activeazã în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, conducãtorii locurilor de muncã cu atribuţii în acest sens, unitãţilor economice şi instituţiilor publice, care au obligaţia organizãrii unui departament special în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (https://www.profesionalnewconsult.ro/management-si-cariera/curs-cadru-tehnic-psi/). De ce este necesar acest curs ? Rãspunsul este simplu, pentru a evita atât amenzile foarte mari ce se pot aplica în domeniu dar mai ales problemele ce le pot ridica riscurile profesionale şi accidentele de muncã.
Absolvind cursul de Cadru tehnic cu atributii PSI (https://www.profesionalnewconsult.ro/management-si-cariera/curs-cadru-tehnic-psi/) organizat de Profesional New Consult, veţi obţine pe lângã o specializare necesarã şi foarte cãutatã pe piaţa muncii dar şi şanse sporite la ocuparea unui post de muncã.
Pentru detalii despre cursul de Cadru tehnic cu atributii PSI (https://www.profesionalnewconsult.ro/management-si-cariera/curs-cadru-tehnic-psi/) vă puteţi adresa centrului de studii Profesional New Consult din Rm.Valcea la urmãtoarele coordonate :
telefon contact : 0765708877
email la adresa : [email protected].
Sau la sediul firmei din Calea lui Traian , Nr.160, bl.21, Sc.B. Ramnicu Valcea.

De asemenea, firma va organiza în perioada urmãtoare, cursuri recunoscute şi acreditate în urmãtoarele domenii:
Curs Contabilitate (http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/management-si-cariera/curs-contabilitate) ;

Curs Formator (http://profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/management-si-cariera/curs-autorizat-formator) ;

Curs expert achizitii publice (http://profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/management-si-cariera/curs-expert-achizitii-publice)

Curs operator introducere si validare date (http://profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/management-si-cariera/curs-operator-introducere-date)