Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APEL pentru utilizarea rațională a APEI POTABILE în anumite zone din Râmnicu Vâlcea și din apropiere

Consumul irațional de apă potabilă poate duce la raționalizarea acesteia în unele zone.

Având în vedere că pe data de 10 iunie a.c. s-a înregistrat un consum foarte mare de apă potabilă în zonele Copăcelu, Căzănești, Mihăești, Ocnele Mari, Stolniceni și Râureni, consum aflat în continuă creștere, APAVIL SA face un apel către locuitorii acestor zone să folosească apa potabilă doar în scopuri menajere.

Pentru a asigura alimentarea continuă cu apă potabilă, rugăm consumatorii să evite utilizarea apei potabile pentru agricultură și grădinărit, recomandând folosirea altor surse de apă (fântâni, puțuri etc.) pentru astfel de activități. În caz contrar, se va ajunge inevitabil la raționalizarea acestei resurse sau chiar la imposibilitatea furnizorului de a menține continuitatea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă.

Folosirea rațională a resurselor de apă este o responsabilitate comună atât a furnizorului, cât și a consumatorilor, iar legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile din rețelele publice în alte scopuri decât pentru nevoile gospodărești strict necesare.