Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL SA are nevoie de un șofer și un mecanic auto pentru Coloana Auto din Râmnicu Vâlcea

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de șofer în cadrul Coloanei Auto/utilaje Rm. Vâlcea.

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de șofer, astfel:

  • Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA , Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 20.04.2023, ora 1100;
  • Proba practică se va desfăşura la Coloana Auto/utilaje APAVIL SA din str. Nistor Dumitrescu nr. 23, Rm. Vâlcea, în data de 26.04.2023 ora 1100.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.04.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

*******

De asemenea, APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui  post de mecanic auto  în cadrul Coloanei Auto/utilaje Rm. Vâlcea.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de mecanic auto, astfel:

  • Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA , Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 21.04.2023, ora 1100;
  • Proba practică și interviul se vor desfăşura la Coloana Auto/utilaje APAVIL SA din str. Nistor Dumitrescu nr. 23, Rm. Vâlcea, în data de 27.04.2023 ora 1100.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.04.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.