Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL are nevoie de un șef sector Horezu

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următorului post:

  • 1 post șef sector Horezu din cadrul Centrului Exploatare Vest

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a unui interviu, care vor avea loc la sediul societății din str. Carol I nr. 3-5, Rm. Vâlcea, astfel:

  • Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 16.05.2022, ora 15:00.
  • Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.05.2022, ora 09:00.
  • Interviul vor avea loc în data de 26.05.2022, ora 09:00.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.05.2022, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.