Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL are nevoie de un instalator și de un lăcătuș-mecanic

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
– 1 post instalator
– 1 post lăcătuș mecanic

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.06.2022, ora 15:00.
– Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.06.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
Proba practică și interviul vor avea loc în data de 23.06.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str.Popa Șapcă, nr. 2.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.06.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.