Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL are nevoie de încasator-cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare, Sector Olănești

APAVIL anunță scoaterea la concurs a unui post de încasator-cititor în cadrulnServiciului Citire Încasare, Sector Olănești.

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:
• proba scrisă va avea loc în data de 29.03.2024 ora 9:00
• interviul va avea loc în data de 04.04.2024 ora 9:00

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.03.2024 ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.