Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL are nevoie de doi șoferi

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a 2 posturi de șofer în cadrul Coloanei Auto / Utilaje Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:

  • Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 10.05.2022, ora 15:00.
  • Proba scrisă se va desfăşura în data de 16.05.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
  • Proba practică și interviul vor avea loc în data de 20.05.2022, ora 09:00, în cadrul Serviciului Auto Mecanizare – Coloană Auto/ Utilaje, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.05.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.