Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează un inginer chimist și un operator chimist

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui  post de inginer chimist în cadrul Laboratorului Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan.

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 10.03.2023 ora 0900;
  • interviul va avea loc în data de 16.03.2023 ora 0900.                  

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  02.03.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

******

APAVIL SA mai anunță scoaterea la concurs a unui post de operator chimist în cadrul Sectorului  Călimănești, Centrul Exploatare Nord.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 09.03.2023 ora 0900, la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
  • proba practică și interviul vor avea loc în data de 15.03.2023 ora 0900 și se vor desfăşura în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A.  situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  02.03.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.