Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează șofer

ANUNȚ
privind scoaterea la concurs a următorului post:
– 1 post șofer în cadrul Coloanei Auto/utilaje

Concursul constă în probă scrisă, probă practică și interviu și se vor desfășura în cadrul sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.
Concursul se va desfășura în două etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 04.03.2021 , ora 15:00
– proba scrisă va avea loc în data de 12.03.2021, ora 09:00
– proba practică și interviul se vor susține în data de 18.03.2021, ora 09:00

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 03.03.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.