Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează laborant

ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de laborant în cadrul Laboratorului de Apă Rm. Vâlcea al Apavil S.A

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică care va avea loc în cadrul Laboratorului de Apă al societății, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului, nr. 17.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 10.06.2021, ora 15:00 ;
– proba scrisă se va susține în data de 16.06.2021, ora 09:00;
– probă practică va avea loc în data de 23.06.2021, ora 09:00.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09.06.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.