Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează încasatori-cititori

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
– 1 post încasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare- zona Rm. Vâlcea
– 1 post încasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare- zona Călimănești

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.
Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13.10.2021, ora 15.00;
– proba scrisă se va susține în data de 20.10.2021, ora 09.00;
– interviul se vor susține în data de 26.10.2021, ora 09.00 .

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12.10.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.