Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț privind începerea derulării proiectului microgrant acordat beneficiarului SIENEZE SRL

SC SIENEZE SRL derulează proiectul cu nr. RUE 28333 care beneficiază de ajutorul de stat acordat sub formă de microgrant prin măsura ”Microgranturi acordate din fonduri externe ne-rambursabile” implementată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe ne-rambursabile, aferente Programului Operațional Competivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.

SC SIENEZE SRL asigură implementarea proiectului în conformitate cu legislația măsurii aferentă microgranturilor.

Valoarea contractului de finanțare este de 9.679 lei. Alocarea din fonduri externe nerambur-sabile va fi utilizată pentru susținerea unor cheltuieli eligibile prioritare pentru desfășurarea activității principale a companiei. Durata contractului de finanțare este de maxim 12 luni, iar beneficiarul va efectua cheltuielile în termen de maxim 90 zile din momentul plății ajutorului financiar. Plata ajutorului financiar s-a realizat imediat după încheierea contractului de finanțare, respectiv în data de 06.01.2021.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

SIENEZE SRL
CUI 29144594, Nr. Reg. J38/498/2011
Localitatea Brezoi, str. Str. EROILOR, nr. 175, Judet Valcea

Persoană de contact:
GHINOIU ELENA-ALINA
[email protected]
0799444222
www.brandyourbusiness.ro
Brand your Business