Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANUNT LANSARE PROIECT „SANSE REALE PENTRU TINERII NEETs”

IULIE 2022

ANUNT LANSARE PROIECT „SANSE REALE PENTRU TINERII NEETs”
POCU/991/1/3/154119

FUNDATIA „INIMA PENTRU INIMA” in parteneriat cu SC ROXICOM SRL si SC AS FORMARE SRL, implementează, in judetele Valcea, Olt si Gorj, începând cu data de 23.06.2022, proiectul “ SANSE REALE PENTRU TINERII NEETs”. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Durata de implementare:
Din 23.06.2022 până în data de 22.12.2023, pe parcursul a 18 de luni.
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de masuri integrate, personalizate, de informare, mediere a muncii, formare profesionala, consiliere antreprenoriala si acordarea de subventii pentru infiintarea de noi afaceri pentru 371 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, inclusiv persoane din mediul rural si cetateni de etnie roma din judetele Valcea, Gorj si Olt in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii si ocuparii durabile a acestora.
Grup tinta:
Grupul Tinta al proiectului va fi format din 371 de persoane apartinand categoriei tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care au domiciliul sau reședința in judetele Valcea, Olt, Gorj, in mediul rural sau urban, înregistrați si profilati in prealabil de catre SPO Valcea, Olt sau Gorj si incadrati intr-una din categoriile de ocupabilitate A, B, C si D. Din totalul de 371 de tineri NEETs someri care vor fi inscrisi in Grupul Tinta pentru participare la activitatile proiectului, minim 75 de tineri vor avea domiciliul / resedinta in mediul rural in judetele Valcea, Olt sau Gorj si minim 38 de persoane vor fi de etnie roma din aceleasi judete.
Rezultate prevazute:
1. o campanie de informare si promovare in randul tinerilor NEETS in vederea inregistrarii si profilarii/selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului.
2. 371 de persoane selectate apartinand categoriei NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani.
3. 186 de persoane apartinand categoriei NEETs inscrise la cursuri de calificare.
4. 100 de persoane apartinand categoriei NEETs inscrise la cursuri privind obtinerea de competente nonformale.
5. acordarea de servicii de mediare a muncii pentru persoane apartinand categoriei NEETs.
6. identificarea pentru 160 de persoane apartinand categoriei NEETs a unui loc de munca.
7. 10 persoane apartinand categoriei NEETs sprijinite pentru infiintarea afacerii.
8. asigurarea de servicii de acompaniament pentru persoane apartinand categoriei NEETs.
Bugetul proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 4.938.565,73 lei, din care finanţarea nerambursabilă este 4.831.765,67 lei din valoarea eligibilă aprobată, iar valoarea cofinantarii este 106.800,06 lei.

Proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact proiect:
Manager de proiect,
Cristian Dima
Email: [email protected]