Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANUNȚ DE PRESĂ

„MODERNIZAREA S.C. SCRIPT MEDIA SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

S.C. SCRIPT MEDIA SRL este beneficiarul proiectului „MODERNIZAREA S.C. SCRIPT MEDIA SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, cod SMIS 132728, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/604/2/1- Microîntreprinderi.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de management si Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.244.824,62 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 948.586,75 lei.

Obiectivul general al investiției este dezvoltarea societății SCRIPT MEDIA SRL prin achiziționarea celor mai performante tehnologii în domeniu, crearea a 3 locuri de muncă și menținerea celor 4 locuri de muncă pe un orizont de 3 ani, ceea ce va duce la creșterea cifrei de afacere anuală și la modernizarea proceselor de producție și diversificarea serviciilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1- Inovarea tehnologiilor de producție prin implementarea unor tehnologii moderne, conforme standardelor de calitate internațională, care au un consum redus de energie electrică.
2- Modernizarea proceselor de producție prin investiții în echipamente noi
3- Crearea a 3 locuri de muncă permanente pe o perioadă nedeterminată, dintre care cel puțin o persoană va face parte din grupul persoanelor defavorizate/șomere.
4- Creșterea cifrei de afaceri într-un interval de 3 ani de la data finalizării

Durata de implementare a proiectului este de 20 luni, respectiv între data de 01.11.2020 și data 30.06.2022.
Locul de implementare este Str. Știrbei VodĂ, nr. 26, cam 1, Mun. Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, România.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0726527847, e-mail [email protected], persoană de contact: Velicu-Dordea Andrei, administrator.

SCRIPT MEDIA SRL, CUI 15252340, J40/2996/2003, Mun. București, Sectorul 1, Str. L. Cihoschi, Nr. 11, Et. 2, Ap. 5
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.