Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț de începere proiect

14.12.2021

„Achiziția de produse și echipamente de protecție in cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din UAT Comuna Slătioara”

Beneficiar: UAT COMUNA SLĂTIOARA, județul Vâlcea

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea unităților de învățământ de pe raza comunei Slătioara, județul Vâlcea – Școala Gimnazială, Comuna Slătioara și Grădinița cu program normal Slătioara – cu produse și echipamente de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico sanitare minime necesare în scopul limtării răspândirii virusului SARS-CoV-2 și evitării creșterii rapide a numărului de infectări în rândul Grupului țintă și implicit la nivelulul regiunii.
Rezultate așteptate: 206 elevi la Școala Gimnazială, Comuna Slătioara, 39 preșcolari, 23 de profesori, învățători și educatori și 2 persoane din categoria personal auxiliar vor beneficia de echipamente și produse necesare pentru evitarea răspândirii virsului SARS CoV-2 în cadrul unitătilor de învățământ. În urma implementării proiectului elevii și cadrele didactice vor beneficia de produse și echipamente de protecție necesare pentru a putea desfășura orele de curs în condiții de siguranță.

Valoarea totală a proiectului: 364.055,70 lei
Valoarea cofinanțării UE: 354.055,70 lei
Data incepere proiect: 13.10.2020
Data finalizare proiect: 31.08.2022
Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 143159

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Date de Contact:
Comuna Slătioara, Județul Vâlcea, sat Mogoșești, nr. 1, România,
telefon: 0740041172, fax: 0250866339,
email: [email protected]